Düzenleyen: Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Sulandırılması Paneli, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Aralık Cuma, Saat: 18.00
Düzenleyen: Göç Yolunda Kaybolan Çocukluk Paneli, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İstanbul Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Kasım Çarşamba, Saat:...
Düzenleyen: Çocuk İstismarı Davalarında Failin de Çocuk Olması Durumunda Yasal Değişiklik Önerileri Panel ve Çalıştayı, Trabzon Barosu ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği (KİKAP) tarafından düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Yargı Reformu Toplantıları 1, İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15 Kasım Cuma, Saat: 14.00 - 17.00
Düzenleyen: Güncel Değişiklikler Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Gelişmeler Paneli, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15 Kasım 2019 Cuma, Saat:...
Düzenleyen: Vergi Hukuku Yargılaması Hukuku Paneli, Ankara Barosu Vergi İdare Hukuku Kurulu ile Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) iş birliğiyle düzenlenmektedir. Tarih: Son başvuru...
Düzenleyen: Veri Koruma Hukuku Bağlamında Üçüncü Tarafların Sorumluluğu ve Uyum Süreci Paneli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve Kavlak Akademi iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Uygulama Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Paneli, Antalya Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 26 Ekim Cumartesi, Saat: 10.00 Yer:
Düzenleyen: Türk Hukuk Eğitimi Paneli ve Türk Hukuk Tarihi Sergisi, İstanbul Barosu ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığında düzenlenmektedir. Tarih: 30 Ekim Çarşamba, Saat:...
Düzenleyen: Taşınmaz Mülkiyetinde Ortak Alan Kullanımı ve Yönetimi Paneli, Ankara Barosu Ticaret ve Borçlar Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 27 Eylül Cuma - Saat:...