Düzenleyen: 28 Şubat ve İnsan Hakları Paneli, Hak ve Adalet Derneği (HAKDER), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 26 Şubat...
Düzenleyen: Panel: Ceza Muhakemesi Kanununda Seri ve Basit Yargılama Usulü Paneli, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 07 Şubat Cuma - Saat:...
Düzenleyen: Şiddet Sarmalında Toplum ve Hukuk Paneli, Avukatlar Sendikası ve Yargıçlar Sendikası tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 26 Ocak Pazar, Saat: 13.00 - 15.00
Düzenleyen: KVK Sistemine Uyum ve Güncel Sorunlar Paneli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Afyonkarahisar Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 17 Ocak 2020 Cuma...
Düzenleyen: Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Sulandırılması Paneli, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Aralık Cuma, Saat: 18.00
Düzenleyen: Göç Yolunda Kaybolan Çocukluk Paneli, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İstanbul Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Kasım Çarşamba, Saat:...
Düzenleyen: Çocuk İstismarı Davalarında Failin de Çocuk Olması Durumunda Yasal Değişiklik Önerileri Panel ve Çalıştayı, Trabzon Barosu ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği (KİKAP) tarafından düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Yargı Reformu Toplantıları 1, İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15 Kasım Cuma, Saat: 14.00 - 17.00
Düzenleyen: Güncel Değişiklikler Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Gelişmeler Paneli, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15 Kasım 2019 Cuma, Saat:...
Düzenleyen: Vergi Hukuku Yargılaması Hukuku Paneli, Ankara Barosu Vergi İdare Hukuku Kurulu ile Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) iş birliğiyle düzenlenmektedir. Tarih: Son başvuru...