Düzenleyen: Veri Koruma Hukuku Bağlamında Üçüncü Tarafların Sorumluluğu ve Uyum Süreci Paneli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve Kavlak Akademi iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Uygulama Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Paneli, Antalya Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 26 Ekim Cumartesi, Saat: 10.00 Yer:
Düzenleyen: Türk Hukuk Eğitimi Paneli ve Türk Hukuk Tarihi Sergisi, İstanbul Barosu ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığında düzenlenmektedir. Tarih: 30 Ekim Çarşamba, Saat:...
Düzenleyen: Taşınmaz Mülkiyetinde Ortak Alan Kullanımı ve Yönetimi Paneli, Ankara Barosu Ticaret ve Borçlar Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 27 Eylül Cuma - Saat:...
Düzenleyen: Kıbrıs'ta Son Söz Paneli, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 - 21 Eylül 2019, Saat: 10.00 Yer:
Düzenleyen: Prof. Dr. Durmuş Tezcan Armağanı Takdim Töreni ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Gelişmeler Paneli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 16...
Düzenleyen: Basamaklı Tahkim Anlaşmaları, Arabuluculuk-Tahkim başlıklı etkinlik Tahkim Okulu Panel Serisi kapsamında İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 26 Haziran Çarşamba,...
Düzenleyen: Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Paneli; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 17 Haziran Pazartesi, Saat: 14.00 -...
Düzenleyen: Refakatsiz Mülteci Çocukların Türkiye'deki Statüsü, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Haziran 2019 Cuma, Saat: 13.00 - 17.00
Düzenleyen 8. Tahkim Okulu Paneli, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı iş birliğiyle panel serisi kapsamında "Tahkime Elverişlilik" konusu çerçevesinde...