Cinsel Suçlarda Yargı Pratikleri

Seminer, Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu tarafından düzenlenmektedir. Kayıt Formu