Dijital Çağda Yeni İhtiyaçlar

Etkinlik, İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi tarafından düzenlenmektedir.