Panel: Uluslararası Boyutuyla Soykırım

Panel, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.