A+ Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri Sıralaması

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 raporunu açıkladı. Bu raporda Türkiye’deki üniversiteler, öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirleyerek üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralanmaktadır. Araştırma 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13,694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Rapora göre 22 üniversite A+ yani öğrencileri üst düzeyde memnun edebilen üniversite arasında yer aldı. 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 raporundan yola çıkarak yukarıdaki tabloda öğrencileri üst düzeyde memnun edebilen 22 A+ üniversite arasında hukuk fakültesine sahip olanları sıraladık. İşte muhtemelen öğrencilerini aynı şekilde üst düzeyde memnun edebilen A+ Hukuk Fakülteleri sıralaması:

 • Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

07 Ocak 2011 tarihinde kuruldu. Şu anki Dekanı Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER. Öğrencilere “Uluslararası hukuk çalışmaları, Zorunlu stajlar, Sektörel Çözüm dersleri, Hukuk klinikleri uygulamaları, Gerçek olgulara dayalı kurgusal dava sunumları, Diksiyon hukuki yazışma ve beden dili eğitimleri ve Çok yönlü öğrenci değişim programları” gibi imkanlar sunuyor. Bünyesinde 24 tam zamanlı öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunuyor. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Özyeğin Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 567 puanla ilk sırada yer alıyor.

 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2003 yılında kurulan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekanlık görevini halen Prof. Dr. Bertil Emrah Oder yürütüyor. Bünyesinde, Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Merkezi ve Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Merkezini barındırıyor. “Eşlik eden öğrenme yöntemleri” kullanılıyor ve bu kapsamda öğrencilere “Öğretim üyelerinin kazandığı ulusal ya da uluslararası projelerde görev üstlenme; araştırma asistanlığı yapma, yenilikçi öğrenme ödüllerine dayalı programlara, içtihat gruplarına, Üniversiteye Giriş ve Hukukçuluğa Giriş seminerlerine, sertifika çalışmaları ile uluslararası iş birliğine dayalı yaz okullarına katılma; öğrenci yayıncılığı yapabilme” gibi imkanlar sunuluyor. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Koç Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 556 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2002-2003 eğitim öğretim yılında açılan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekan koltuğunda Prof. Dr. Turgut Tan oturuyor. Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku gibi Türk hukukuyla ilgili dersler Türkçe; Uluslararası Ticaret Hukuku, Anglo- Amerikan Hukukuna Giriş, Avrupa Birliği Hukuku gibi uluslararası boyutu olan hukuk dersleri İngilizce okutulmakta. İngilizce hukuk derslerinin bazıları Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde görev yapan kıdemli öğretim üyeleri tarafından verilmekte. Öğrenciler seçmeli hukuk dersi olarak “Uluslararası Ticari Tahkim”, “Özelleştirmenin Hukuki ve İdari Boyutları”, “Tüketici Hukuku”, “Sermaye Piyasası Hukuku” gibi dersleri alabilmekte. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Bilkent Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 550 puanla altıncı sırada yer alıyor.

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi adını aldıktan sonra 31 Temmuz 1933 tarihinde 2252 sayılı kanunla Darülfünun ilga edilerek ismi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi oldu. Fakülte dekanlığını halen Prof. Dr. Adem SÖZÜER yürütmektedir. Fakülte bünyesinde öğrenim gören öğrencilere İÜ Hukuk Fakültesi çatısı altında ya da fakülteyle bağlantılı faaliyet gösteren birçok vakıf tarafından burs imkanı sunulmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre İstanbul Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 546 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

 • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretime başladı. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Sokrates-Erasmus Programı ile Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle öğrenci değişimi gerçekleştirilmekte; araştırma projeleri ve gezileri düzenlenmekte, yurt dışı eğitim ve öğrenci değişim programlarına, uluslararası panellere, konferanslara katılımda öğrenciler desteklenmektedir. Türk hukukuna ilişkin zorunlu temel derslerde Türkçe, yabancı hukuk sistemleriyle bağlantılı derslerde ise İngilizce eğitim verilmektedir. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Kadir Has Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 541 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

 • MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva KARAGÖZ. Fakültenin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre MEF Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 534 puanla on birinci sırada yer alıyor.

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Resmî olarak 28 Mart 1997 tarihinde kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, üniversitenin Dolapdere yerleşkesinde hizmet veriyor. Dekan vekili görevini şu an Prof. Dr. Turgut Tarhanlı yürütüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosuna buradan ulaşabilirsiniz. Fakülte müfredat programında, Uluslararası Örgütler Hukuku, Hukuk ve Toplum, Avrupa Birliği Kurumları, AB Rekabet Hukuku, Hukuk ve Psikoloji, Ceza Adaleti, Medya ve İletişim Hukuku, İnternet Hukuku, Spor Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku, Rekabet Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku gibi birçok seçmeli ders bulunuyor. 2003 yılından itibaren Türkiye’de ilk kez bir hukuk fakültesi müfredatında yer verilen Hukuk Kliniği ile öğrencilere insan ilişkileri bağlamında bir formasyon kazandırılması hedeflenmektedir.  Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre İstanbul Bilgi Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 534 puanla on ikinci sırada yer alıyor.

 • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1 yıl Fransızca hazırlık eğitiminin görüldüğü Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 50 kişilik kontenjanının 25’i ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla alınmakta, diğer  Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşma gereği Fransızca eğitim yapan liselerin son sınıf öğrencilerinin katıldığı ve Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ayrı bir “iç sınav” ile belirlenmektedir. Türk Hukukunun uygulanmasına ilişkin derslerde Türkçe, diğer bütün alanlarda dersler Fransızcadır. Fakülte Dekan Vekilliğini şu an Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu yürütmektedir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Galatasaray Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 528 puanla on dördüncü sırada yer alıyor.

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ağustos 2008’de kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Haluk SONGUR‘dur. Türkiye’nin en yeni hukuk fakülteleri arasında yer almakla birlikte genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosuna da sahiptir. Eğitim öğretim, kalabalık olmayan sınıflarda yapılmakta, Avrupa’da dört hukuk fakültesi ile ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 520 puanla on yedinci sırada yer alıyor.

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

26 Ekim 2007 tarihinde kuruldu. Fakültenin Dekanlık görevini şu an Prof. Dr. Süleyman Baykal yürütmektedir. öğrencilere modern bilgisayar laboratuvarı ile eğitim-öğretim imkânları sunulmaktadır. KTÜ Güçlendirme Vakfı da her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli maddi katkılarda bulunmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 519 puanla on sekizinci sırada yer alıyor.

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs 2012’de öğretime başladı. Temel ve güncel hukuk bilgisinin içselleştiren,  “işlem mühendisliği” yetisi ile de donatılmış, ticari hayatın akışını ve teamülleri bilen, insan hakları teorisini özümsemiş, topluma önderlik edecek hukukçuların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlk yıl öğrencilere “Akademik ve Sosyal Oryantasyon” hizmeti sunulmaktadır. Yurt dışındaki 92 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır. “Yabancı dile ağırlık veren” bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamakta, bu sebeple öğrencilere sekiz yarı yıl boyunca derslerini seçerek ikinci bir yabancı dili öğrenme imkanı sunulmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosunu buradan inceleyebilirsiniz. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 sonuçlarına göre İzmir Ekonomi Üniversitesi memnuniyet sıralamasında 510 puanla yirmi ikinci sırada yer alıyor.

Hukuk Fakülteleri Ücretleri 2017