Eşlerin Birlikte Evlat Edinmesi

Av. Vakkas Kendir

Hukukumuzda birlikte evlat edinmek isteyen kişilerin evli olması ön koşuldur. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 306. maddesinde “Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.” Evlilikten kastedilen, bir kadın ile bir erkeğin evlendirme memuru önünde ve en az iki şahit huzurunda yapılan merasim neticesinde hukuken oluşan birlikteliğe denilmektedir. Resmî evlilik dışındaki evliliklerin kanunen geçerliliği olmadığından resmî nikahlı evlilik yapmamış olan imam nikahlı kişilerin birlikte evlat edinmesi mümkün değildir. Eşlerin birlikte evlat edinmesi için aranan diğer şart ise; Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş olmasıdır.’’ Kanun koyucunun bu şekilde bir şart koymasının amacı; eşlerin belirli bir olgunluğa sahip olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Kanun koyucu, evlilikte 5 yılını dolduran veya yaş olarak 30 yaşını dolduran kişilerin belirli bir olgunluğa kavuştuğunu varsayarak bu şekilde bir şart koymuştur. Küçüğün evlat edinilmesindeki bir diğer şart ise; küçük ile evlat edinen kişiler arasında 18 yaş bulunması ve küçüğün, evlat edinen kişiler tarafından 1 yıl boyunca bakılmış ve eğitilmiş olmasıdır. Burada kastedilenin 1 yıllık süreç içerisinde çocuk ile evlat edinen kişiler arasında ebeveyn-çocuk ilişkisinin kurulup kurulmadığı, evlat edinenler tarafından çocuğun maddi-manevi ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı ve evlat edinme hususunun gerçekleşmesi durumunda evlat edinme ilişkisinin çocuğun yüksek menfaatine uygun düşüp düşmediğidir. Uygulamada, mahkemeler tarafından bu hususta sosyal inceleme raporu alınmaktadır. Sosyal inceleme raporunun evlatlık ilişkisinin kurulmasının çocuğun menfaatine uygun olduğu kanaatinin hasıl olması durumunda diğer şartlarında sağlanması mahkemeler küçüğün evlat edinmesine karar vermektedir.

Küçüğün evlat edinilmesi için küçüğün anne babasının da rızası aranmaktadır. Söz konusu rıza; küçüğün doğumdan itibaren 6 hafta geçmeden verilemeyeceği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu aile mahkemesinde açılacak rıza tespit davası ile verileceği gibi noter huzurunda da rızanın beyan olarak verilebileceği kanunda düzenlenmiştir.

Kanun koyucu tarafından belirtilen şartların sağlanması durumunda   aile mahkemesinde açılacak olan evlat edinme davası yolu ile küçük ile evlat edinenler arasında evlatlık ilişkisi kurulmaktadır. 


Vakkas Kendir Hakkında: Gaziantep’te altı yıldır avukatlık yapan Kendir, iki yıldır da arabuluculuk yapmakta.