Girişimcilik Ekosisteminde Fikri Haklar Kültürü

Düzenleyen:

Girişimcilik Ekosisteminde Fikri Haklar Kültürü konulu etkinlik  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından Perşembe Konuşmaları serisi kapsamında düzenlenmektedir. 

Tarih:

19 Nisan 2018 – Saat: 18.30

Yer:

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Yerleşkesi

Konuşmacılar:

  • Av. Önder Özden – Özden & Güçlü Hukuk Bürosu
  • Av. M. Fatih Güçlü – Özden & Güçlü Hukuk Bürosu

Etkinlik hakkında:

Dördüncü sanayi devriminin üzerine inşa edildiği dijital/bilgi çağında girişimlerin katma değer yaratan fikri ürünlere sahip olabilmeleri artık 20. yüzyılda olduğundan daha fazla gayri maddi varlıklara yatırım yapmalarını, bu varlıkların işletmeleri için maddi varlıklardan daha değerli olduğunun bilincinde hareket ederek fikri haklarını ticari stratejileri ile uyumlu bir şekilde doğru ve güçlü bir şekilde yaratmalarını, yönetmelerini, korumalarını ve ticarileştirmelerini gerekmektedir. Bunun için de işletmelerinde fikri haklar kültürü oluşturmaları, bu uğurda bilgilenmeleri ve bu bilgileri işletme içinde yatay ve dikey düzlemde yayarak yaratılan fikri ürünleri en üst düzeyde korumaları ve geliştirmeleri şarttır.

İletişim / Bilgi: