Tüketici Hukuku Sempozyumu

Düzenleyen:

Tüketici Hukuku Sempozyumu, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

12 Nisan 2018 – Saat: 10.00 – 17.45

Yer: 

Çağ Üniversitesi A. Yaşar Bayboğan Yerleşkesi Yenice – Tarsus – Mersin

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Yücel Ertekin – Çağ Üniversitesi
 • İlhan Kara – Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. H. Tamer İnal – Çağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çağlar Özel – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce – Yeditepe Üniversitesi
 • Mehmet Akif Tutumlu – Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi
 • Çelik Ahmet Çelik – Tazminat Hukuku Uzmanı
 • Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy – İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Olgun Değirmenci – TOBB Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Selin Sert Sütçü – Akdeniz Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şimşek – Çağ Üniversitesi

Sempozyum konuları:

 • Tüketici hukukunun temel ilkeleri ve güncel sorunlar
 • Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin Tüketicinin Korunması Kanunu’nunda yer alan düzenlemenin eşya hukuku ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi
 • Konut finansmanı sözleşmesi hakkında bazı tespitler
 • Finansal kiralama sözleşmesi açısından tüketici işlemi
 • Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin korunması
 • Seyahat amaçlı akdedilen sözleşmelerin tüketici hukuku açısından değerlendirilmesi
 • Temliken satışa dayalı tapu iptal ve tescil davasının Tüketici Mahkemesinde görülme şartları
 • Tüketici Mahkemelerinin görev alanı ne olmalıdır?
 • Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir tüketici sözleşmesi olarak ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi
 • Tüketicinin Korunması Kanunu’nda yer alan cezai hükümlerin Kabahatler Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Elektronik sözleşmelerde tüketicinin korunması
 • 4077 sayılı Kanunla Mukayeseli 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki cezai hükümler

İletişim:

 • hukukfakultesi@cag.edu.tr