Hâkim ve Savcı Sayıları 2022

2021’de 417 hâkim, mesleğe kabul edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından paylaşılan 2021 verilerine göre Türkiye genelinde hâkim sayısı bir önceki yıla göre 417 kişi yükseldi. 2020 yılında 14 bin 909 olan hâkim sayısı 2021 yılında 15 bin 326 olarak gerçekleşti.

Kadın – erkek hâkim sayısı arasındaki fark azaldı

2020’de 8 bin 54 olan erkek hâkim sayısı 2021’de 8 bin 236’ya; 2020’de 6 bin 855 olan kadın hâkim sayısı 7 bin 90’a yükseldi. Böylece 2020 yılında 1.199 olan erkek hâkim – kadın hâkim arasındaki fark 2021 yılı sonu itibarıyla 1.146’ya geriledi.

Ayrıca bir önceki yıla göre kadın hâkim sayısı erkek hâkim sayısına göre daha çok yükseldi. 2020 – 2021 yılları arasında mesleğe kabul edilen erkek hâkim sayısı 182 iken, kadın hâkim sayısı 235 olarak gerçekleşti.

2021’de 631 savcı, mesleğe kabul edildi

Savcı sayısı 2020’de 6 bin 863’ken, 2021’de 7 bin 494’e yükseldi. HSK verilerine göre 2021 yılında 631 savcı mesleğe kabul edildi. Bu veriler ışığında 2020 – 2021 yılları arasında mesleğe kabul edilen savcı sayısının hâkim sayısından yüksek olduğu görülmektedir.

Kadın – erkek savcı sayısı arasındaki fark açıldı

2021 yılı savcı sayıları incelendiğinde erkek savcı ile kadın savcı arasında büyük fark olduğu görülmekte. 2020 yılında 4 bin 831 olan bu fark 2021 sonunda 5 bin 60’a yükseldi. Erkek savcı sayısı 2021’de 6 bin 863’ten 6 bin 277’ye, kadın savcı sayısıysa 1.016’dan 1.217’ye yükseldi. 2021 yılında mesleğe kabul edilen erkek savcı sayısı 430, kadın savcı sayısı 201 olarak gerçekleşti.

Yargıtay ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde kadın hâkim hâkimiyeti

Türkiye geneli 15 bin 326 hâkimin kadro dağılımlarında en büyük pay Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait. Hâkim kadrolarındaki kadın – erkek dağılımına bakıldığında sadece Yargıtay ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde kadın hâkim sayısının erkek hâkimlerden fazla olduğu görülmekte. Özellikle Yargıtay’da kadın hâkimlerin sayısı, erkek hâkimlerin iki katından fazla. Yargıtay’da 579 kadın, 282 erkek hâkim; Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerindeyse 4 bin 885 kadın, 4 bin 663 erkek hâkim görev yapmakta.

2021 yılı sonu itibarıyla hâkim kadrolarının dağılımı şu şekilde:

 • Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri: 9.548
 • Bölge Adliye Mahkemeleri: 2.193
 • İdari Yargı: 1.316
 • Yargıtay: 861
 • Danıştay: 449
 • Bölge İdare Mahkemesi: 417
 • Bakanlık Merkez: 309
 • HSK Tetkik Hâkim-Kurul Müfettişi: 221
 • Anayasa Mahkemesi: 12

Danıştay’da kadın savcı hâkimiyeti

Türkiye geneli 7 bin 494 savcının kadro dağılımında en büyük pay, Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait. Savcı kadrolarındaki kadın – erkek dağılımı incelendiğinde sadece Danıştay’da kadın savcı sayısının erkek savcılardan yüksek olduğu görülmekte. Danıştay’da 25 kadın savcı, 18 erkek savcı görev yapmakta.

2021 yılı sonu itibarıyla savcı kadrolarının dağılımı şu şekilde:

 • Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri: 6.956
 • Bölge Adliye Mahkemeleri: 292
 • Yargıtay 203
 • Danıştay 43

Hâkim – savcı sayısı arasındaki fark 2021’de azaldı

2020 yılında olduğu gibi 2021 sonu itibarıyla da hâkim sayısı, savcı sayısının iki katından fazla. Ancak 2021 yılında hâkim – savcı sayısı arasındaki fark azaldı. Hâkim – savcı sayıları arasındaki fark 2020’de 8 bin 46 iken 2021’de 7 bin 832’ye geriledi.