Hukuk Gündemi 2021/22

31 Mayıs – 6 Haziran haftasında hukuk alanında yaşanan gelişmelerle ilgili internet medyasında öne çıkan haberleri derledik. Haftaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün farklı tarihlerde katıldığı iki ayrı etkinlikte yaptığı açıklamalar damga vurdu.

#31Mayıs Pazartesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, görevde yükselme sınavının 4 Eylül 2021’de yapılacağını açıkladı. Sınavda, 835 personel için kontenjan açıldığı belirtildi. 1 Temmuz ile 16 Temmuz arasında başvuruların kabul edileceği sınav,  4 Eylül Cumartesi günü 14.00’da yapılacak. 75 Kurum 2. Müdürü, 150 İdare Memuru, 60 Sayman, 300 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 300 öğretmen olmak üzere 835 kontenjan açıldığı duyuruldu.

Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” Türkiye genelinde başlatıldı.

#01Haziran Salı

16. Türk Ceza Hukuku Günlerine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Siyaset kurumu olarak bize düşen toplumun beklentilerini zamanın gereklerini doğru okumaktır. Bunun için adalet hizmetlerini geliştirmek ve doğru stratejileri belirlememiz şarttır.

Başsavcı Laura Codruta Kövesi yönetimindeki Avrupa Birliği Savcılığı, 1 Haziran 2021’de görevine resmen başladı. AB Savcılığı, AB bütçesine zarar veren ekonomik ve mali suçları takip edecek.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Gökhan Candoğan, “İklim Değişikliğinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun 01.06.2021 Salı günü yapılan 14.toplantısında “İklim Hukuku” üzerine sunum yaptı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukat Atila Sav adına düzenlenen “Hukuk Makaleleri” ve Tiyatro Yazıları” yarışmalarının sonuçları açıklandı

#02Haziran Çarşamba

İnsan Hakları Eylem Planı’nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılması ve mevzuat ve uygulamadan kaynaklı sorunlarına denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunması hedefi kapsamında Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda, profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin bilirkişilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görüldü.

31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ege Üniversitesi bünyesinde hukuk fakültesi kuruldu. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Türkiye’deki hukuk fakültesi sayısı 89’a yükseldi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla karara bağladığı Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin yeniden inceleme taleplerinin sonuçlarıyla ilgili Adli Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı ile  İdari Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranını aktif etti.

Anayasa Mahkemesi, üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin yaptığı bireysel başvuruyu birleştirerek tamamını kabul etti. Nöbet ücreti alamayan öğretim üyelerine ayrımcılık yapıldığına hükmeden AYM, ayrımcılığın giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırdı.

#03Haziran Perşembe

Türkiye Adalet Akademisi’nin düzenlediği Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması’nın açılış programına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Gerekçe, hukuk devletinin alamet-i farikasıdır. Gerekçesine bakarsanız bu keyfidir, bu hukukidir diye bir yoruma varırsınız. Gerekçenin yargısal faaliyet için taşıdığı özel anlam ise çok daha açıktır. Gerekçeli karar hakkı, adil yargılama hakkının en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Nitekim hem Anayasa Mahkemesi, hem AİHM’de adil yargılanma çerçevesinde en fazla ihlale konu olduğumuz husus gerekçesiz kararlar sebebiyledir.

#04Haziran Cuma

Adalet Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 tarihinde hizmete sunulan e-tebligat uygulaması sayesinde ilgili tarihten bu yana 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlanırken 38 bin 62 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Türkiye Barolar Birliği, bir basın açıklaması yayımlayarak “Son günlerde kamu görevlileri ile organize suç örgütlerinin adlarının karıştığı iddialar ve bu iddialar etrafında gelişen karşılıklı suçlama ve söylemler hukuk devleti idealine yürekten inanıp, ömrünü bu amacın gerçekleşmesine adamış herkesi derinden üzmektedir. Hukuk devletinin korunabilmesi için bu iddialar soruşturulmalı, süreç etkin, adil ve toplumu ikna edecek şekilde yürütülmeli ve sonuçlandırılmalıdır.” talebinde bulundu.

Cumhuriyetin’in kurucu lideri ve kuruluş felsefesine, temel ilkelerine yönelik yazılı ve sözlü saldırılarla ilgili açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği: Bu türden hadsiz, ölçüsüz, suç teşkil eden hukuka aykırı beyan ve saldırıların sorumluları hakkında gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz.

İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen Adalet Aracı ilk olarak İzmir Limontepe’de çalışmalarına başladı.

#05Haziran Cumartesi

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması hakkında Doç. Dr. Murat Volkan Dülger‘in konuşmacı olarak katıldığı çevrim içi yayın düzenledi.

#06Haziran Pazar

Adalet Bakanlığı, onarıcı adalet sistemi kapsamında uygulanan uzlaştırma müessesesinde uzlaşma sağlanan dosya sayısı kadar fidan dikilmesinin planlandığını duyurdu. Buna göre Türkiye’nin yedi bölgesinde, Adalet Bakanlığınca bölge bazında önerilecek üçer şehir arasından, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği ve uygun göreceği yerlerde, her bir bölgede sağlanan toplam uzlaşma sayısı kadar fidan dikilecek.