İlham Veren Hukuk Kitapları

Bir hukuk öğrencisine hangi hukuk kitaplarını önerirdiniz? Veya bir hukukçu olarak hangi hukuk kitaplarının çok yararını gördünüz? Bir alanda birçok yazarın birden fazla eseri var. En doğru seçimi yaparken deneyimler ve öneriler belirleyici olmakta. “İlham Verenler Listesi”ni oluşturabilmek amacıyla hazırladığımız “form” üzerinden “hukukçulara ilham veren hukuk kitapları”nı sorduk. Toplanan verilere göre 6 Mart 2023 itibarıyla en çok önerilen hukuk kitapları alfabetik olarak şu şekilde:

 • Anayasal Demokrasi – Mustafa Erdoğan
 • Anılarım – Ernst E. Hirş
 • Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri – Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş
 • Danıştay Kararları Işığında İdarenin Gözetim ve Denetim Görevi – Dr. Müslüm Akıncı
 • Devlet Teorisi – Prof. Dr. Oktay Uygun
 • Günışığında Yönetim – Prof. Dr. İl Han Özay
 • Hukukun Üstünlüğü-Tarih, Siyaset ve Teori – Brian Z.Tamanaha
 • International Law on the Left – Susan Marks
 • İdare Hukuku, C I-II – Turhan Kitabevi – Ş. Gözübüyük, T. Tan
 • Müstakbel Hukukçunun Yol Haritası – Dr. Ramazan Arıtürk 
 • Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku – Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Prof. Dr. Sahir Erman
 • Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri – Bülent Tanör 
 • Pratik Hukukta Metod – Ernst E. Hirş 
 • Türkiye’nin Düzeni / Dün-Bugün-Yarın – Doğan Avcıoğlu

İlhamınızı paylaşın: