İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk Yargı Kararları ve İlgili Mevzuat – İbrahim AYDINLI

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında başta iş yerinin işvereni olmak üzere iş yerinde çalışanı bulunan diğer işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluklarının iç içe geçmiş olduğu görülmektedir.

Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında doğrudan görev alan başta iş güvenliği uzmanı olmak üzere; işyeri hekimi, teknik eleman, destek elemanı, diğer sağlık elemanlarının da görev/yetki paralelinde, hukuki ve cezai sorumlulukları karmaşık bir hal arzetmektedir.

Söz konusu cezai ve hukuki sorumlulukların sınırlarının belirlenebilmesi için çalışmamızda; işveren ve işveren vekilleri başta olmak üzere teknik elemanların, (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, destek elemanı, diğer sağlık personeli gibi) çalışanların, OSGB yöneticilerinin ve müfettişlerin hukuki ve cezai sorumluluklarını ayrı ayrı ele almaya çalıştık. Ayrıca, eserin ek kısmına hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin önemli yargı kararları ve ilgili mevzuat eklenerek, eserin pratik yönden de uygulamacılara fayda sağlaması düşünülmüştür.

Kitabın Künyesi:

Yazar: İbrahim AYDINLI
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 978-975-023-390-6
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 17 x 25 cm
Sayfa Sayısı: 1048

1438089934

İÇİNDEKİLER

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ulusal ve Uluslararası Tarihi Gelişimi
 • İş Kazası – Meslek Hastalığı ve Hukuki Sonuçları
 • Aynı Mekanı Paylaşan ve Çalışanı Olan İşverenlerin Sorumluluğu
 • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluk
 • İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının İşveren Vekili Sıfatı
 • İşveren ile İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekiminin Sorumsuzluk Anlaşması
 • Maddi ve Manevi Tazminat ile Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabı
 • Tazminat Davalarında İbraname ve Sorumluluk Sigortası Rücu Davaları ve Sonuçları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Çalıştırma Yasakları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
 • İdari ve Cezai Yaptırımlar