İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Etkinliği düzenleyenler:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ile Aktüerya Danışmanlık Hizmetleri tarafından düzenlenmektedir.

Etkinliğin tarihi ve yeri:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı, 4 farklı şehirde 5 farklı tarihte Başkent Üniversitesi yerleşkelerinde yapılacaktır.

 • ANKARA – 9 Nisan 2016
 • ADANA – 16 Nisan 2016
 • İSTANBUL – 7 Mayıs 2016
 • ANTALYA – 14 Mayıs 2016
 • ANKARA – 28 Mayıs 2016

Eğitmenler:

Av. Yiğit ERSOY ve Av. Oral ÖZBAŞ

Eğitim içeriği:

 • İŞ HUKUKU
  • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
   • İş Yargısı ve Bilirkişilik
   • İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği
   • Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri
  • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
   • Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
   • İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
   • Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
   • Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
   • Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
   • İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatı ve Hesaplanması
  • İş Kanununda Ücret
  • İş Kanunda Çalışma Süreleri
  • İşçinin Dinlenme Hakkı
  • Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağında Bilirkişilik Kurumuna Getirilmesi Düşünülen Yenilikler
 • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
  • Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması ve Yurt dışı Borçlanma Mevzuatı
   • Uzun Vadeli Sigorta Kollarından sağlanan yardımlar
   • Uzun vadeli sigorta kolları temel kavramları
   • Malullük sigortası: Sağlanan yardımlar, hak etme koşulları, malullük aylığının başlangıcı ve kesilmesi, malullük tespiti ve mahkeme kararları o Yaşlılık Sigortası: Sağlanan yardımlar, hak etme koşulları, yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi o Ölüm Sigortası: Sağlanan yardımlar, hak etme koşulları, hak sahipleri ve aylıkların paylaştırılması, mahkeme kararları
  • 4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı
   • İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
   • İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
   • İş Kazasının Bildirilmemesi veya Geç Bildirilmesi
   • İş Kazasının Soruşturulması
   • İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
   • Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
   • İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin Hesaplanması
   • 5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak Sahiplerine Paylaştırılması
   • Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
   • Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
   • İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
   • Peşin Sermaye Değerleri
   • Peşin Sermaye Değeri Tabloları
   • Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
   • Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı

Eğitim ücreti ve sertifika:

Ankara için KDV dahil 1.300 TL; İstanbul, Adana ve Antalya için KDV dahil 1.450 TL | %85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İletişim:

Eğitimle ilgili daha ayrıntılı bilgi bedam.baskent.edu.tr; aktuerbilirkisi.net adreslerinden ve 312 988 1260 – 542 624 9040 numaralı telefonlardan alınabilir.

Eğitim programını kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.