Sempozyum: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Sempozyumu düzenleyenler:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyumunun tarihi ve yeri:

Sempozyum, 15 Nisan 2016 tarihinde 10.00 – 16.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu‘nda yapılacaktır.

Sempozyum programı:

 • 10.00 – 10.30 Açılış Konuşmaları
  • Prof. Dr. Ayhan Ceylan – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Prof. Dr. Nazım Ekren – İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
 • 10.30 – 12.00 I. Oturum
  • Oturum Başkanı: Ahmet Özgan / Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
  • Tebliğler:
   • Prof. Dr. Arslan Kaya / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
    • “Bir Sona Erme Hali Olarak Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi”
   • Doç. Dr. Asuman Yılmaz / İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
    • “Anonim Şirkette Ek Tasfiye”
  • Tartışma
 • 12.00 – 14.00 Ara
 • 14.00 – 16.00 II. Oturum
  • Oturum Başkanı: Ayşe Albayrak Doğan / Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
  • Tebliğler:
   • Prof. Dr. Şükrü Yıldız / İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
    • “Anonim Şirkette Tasfiyeden Dönme”
   • Doç. Dr. Ali Paslı / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
    • “Anonim Şirketin Geçici 7. Madde Kapsamında Sicil Memuru Tarafından Re’sen Terkini”
   • Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş / İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğretim Üyesi
    • “Anonim Şirketlerde Tasfiye Bilançosu”
  • Tartışma

İletişim / Kayıt:

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumla ilgili daha ayrıntılı bilgi www.ticaret.edu.tr adresinden ve 444 0 413 numaralı telefondan alınabilir.

 Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

sempozyum