Kat İrtifakı – On İki Levha Yayıncılık

5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre Yenilenmiş 2. Baskı olarak piyasaya sunulan Kat İrtifakı, Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen ve Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu’nun ortak çalışmasını içeriyor.

On İki Levha Yayıncılık’tan çıkan Kat İrtifakı kitabı, iki bölümden oluşuyor.

Birinci Bölüm
KAT İRTİFAKININ KURULMASI VE NİTELİĞİ
§ 1. KAT İRTİFAKINA TEMEL OLUŞTURAN KAVRAMLAR
I. ARAZİ- YAPI BİRLİKTELİĞİNE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR (ANAGAYRİMENKUL – ANAYAPI KAVRAMLARI)
II. PAYLI MÜLKİYET
III. SINIRLI AYNİ HAK OLARAK İRTİFAK HAKKI
IV. KAT MÜLKİYETİ
§ 2. TEMEL KAVRAMLARA BAĞLI OLARAK KAT İRTİFAKINA İLİŞKİN HUKUKİ SONUÇLAR
I. GENEL OLARAK
II. BİRLİKTE MÜLKİYETTE YAPILAŞMANIN ESASLARI
III. KAT İRTİFAKINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AMACI
IV. KAT İRTİFAKI OLMAKSIZIN YAPILAŞMA ÇÖZÜMLERİNE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR
§ 3. PAYLI MÜLKİYETTEN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE KAT İRTİFAKI
I. KAT İRTİFAKININ KURULMASINA İLİŞKİN BORÇLANMA İŞLEMLERİ (TAAHHÜT MUAMELELERİ)
II. KAT İRTİFAKININ KURULMASI
§ 4. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA YOLU İLE KAT İRTİFAKI KURULMASI
I. GENEL OLARAK
II. KAT MÜLKİYETİ KANUNU EK M. 4 UYARINCA PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA KOŞULLARI
III. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA (PAYIN İPTALİ) DAVASI
I. KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ TARTIŞMA KONUSUDUR
II. KAT İRTİFAKI KENDİNE ÖZGÜ BİR İRTİFAK NİTELİĞİNDEDİR
III. KAT İRTİFAKININ SINIRLI AYNİ HAK OLARAK ÖZELLİKLERİ
IV. KAT İRTİFAKININ İRTİFAK HAKKI OLARAK TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER
§ 6. KAT İRTİFAKI BİRLİĞİ
I. GENEL OLARAK
II. KAT İRTİFAKI BİRLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ
§ 7. KAT İRTİFAKINA KONU YAPILAŞMA TÜRLERİ
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNU İÇİNDE FARKLILIĞIN YERİ
II. YAPILAŞMA TÜRLERİ

İkinci Bölüm
KAT İRTİFAKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 1. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI
I. KONUYA GİRİŞ
II. KAT İRTİFAKINDAN DOĞAN HAKLAR
I. KONUYA GİRİŞ
II. KAT İRTİFAKINDAN DOĞAN BORÇLARIN KAYNAKLARI
III. KAT İRTİFAKINDAN DOĞAN BORÇLARIN NİTELİĞİ
IV. KAT İRTİFAKINDAN DOĞAN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
§ 3. KAT İRTİFAKINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE BAĞLANAN MÜEYYİDELER
I. GENEL OLARAK
II. AYNEN İFA DAVASI AÇILMASI – GECİKME TAZMİNATI VEYA FAİZİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
III. İCRA TAKİBİ YAPILMASI
IV. İPOTEĞİN TESCİLİNİ İSTEME HAKKI
V. KAT İRTİFAKININ ZORUNLU DEVRİNİ İSTEME
§ 4. KAT İRTİFAKINDA YÖNETİM
I. GENEL OLARAK YÖNETİM OLGUSU
II. KAT İRTİFAKINDA YÖNETİM KAVRAMI
III. KAT İRTİFAKINDA YÖNETİM TARZINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN YETERSİZLİĞİ
IV. KAT İRTİFAKINDA YÖNETİM TARZI OLARAK YÖNETİM ÇEŞİTLERİ
§ 5. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK
II. KAT İRTİFAKINI SONA ERDİREN NEDENLER
III. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNİN GENEL SONUÇLARI
SONUÇ

Kitabın Künyesi

Kitabın adı: Kat İrtifakı
Yazarlar: Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen – Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
Yayın No: 489
ISBN: 978-605-152-227-2
Basım Tarihi: 2015 Nisan
Baskı: 1. b.
Sayfa Sayısı: XXXVIII+451 s.
Boyut: 16,5 x 23,5 cm.
Cilt: Sert Kapak – İplik Dikiş
Kağıt: 90 gr 1. Hamur

Kitabın yayınevi sayfası

kat irtifakı