Kira Hukuku Eğitimi

Düzenleyen:

Kira Hukuku Eğitimi, Lex Academy tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

18 Şubat 2017 / 09.30 – 18.00

Yer:

Mercure Istanbul City Bosphorus Hotel

Eğitmenler:

 • Doç. Dr. Sezer Çabri; Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Eğitim konuları:

 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
 • KİRAYA VERENİN BORÇLARI
  • Kiraya Verenin Kiralananı Sözleşmede Öngörülen Kullanmaya
  • Elverişli Durumda Teslim Etme ve Bulundurma Borcu
  • Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu
  • Kiraya Verenin Üçüncü Kişilerin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluğu
  • Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu
  • Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu
 • KİRACININ BORÇLARI
  • Kiracının Kiralanana İlişkin Zilyetlik ve Kullanma Haklarına Bağlı Borçlar
  • Kiracının Kiralananı Başkasına Kiraya Vermesi ve Kiralananı Kullanma Alacağını Başkasına Devretmesi (Alt Kira, Kullanma Alacağının Devri, Sözleşmenin Devri)
  • Kira Bedelini İfa Borcu (İfa Yeri, İfa Zamanı, İfa Etmemenin Sonuçları)
 • KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR
  • Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması
  • Takastan Feragat Yasağı
  • Kira Bedelinin Uyarlanması
 • KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
  • Uygulama Alanı
  • Kiracıyı Koruyucu Tedbirler
   • Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı
   • Güvence Bedeli (Depozito)
   • Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı
  • Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlama
 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
  • Olağan Sona Erme Sebepleri
   • Sürenin Dolması
   • Fesih Bildirimi
  • Olağanüstü Fesih Sebepleri
   • Önemli Sebeple Fesih
   • Kiracının İflası
   • Kiracının Ölümü
   • Taşınırlarda Kiracının Olağanüstü Fesih Hakkı
   • Kiralananın Erken Fesih Hakkı
    • Borca Aykırılıktan Kaynaklanan Sebepler
    • Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Özgü Sebepler
     • Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Fesih Bildirimi
     • Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler
    • Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler
    • Tahliye Davası ve Sözleşmenin Sona Erme Anı
    • Sona Ermenin Sonuçları
     • Kiralananın İadesi
     • Peşin Ödenen Kira Bedellerinin İadesi
     • Alt Kira Sözleşmesine Etkisi
     • Yeniden Kiralama Yasağı
 • YÜRÜRLÜK HUKUKU
  • Kira Hükümlerinin Yürürlüğü
   • Tarafların Borçları
   • Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar
   • Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
   • Sona Erme
  • Erteleme Hükmü

Eğitim ücreti:

500 TL (KDV Dahil)

Sertifika bilgisi:

Eğitim sonrası katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.

İletişim: