Kira Sözleşmesinin Feshi – Aristo Yayınevi

Aristo Yayınevinden çıkan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Kira Sözleşmesinin Feshi, Engin Daşlı imzasını taşıyor. Kitapta, hem “fesih” kavramı aydınlatılmaya hem de kira sözleşmesinin tahliye davası dışında da sona erdirilebileceği kanuni yollar açıkça anlatılmaya çalışılıyor. Üç yıllık bir uğraşın sonunda hazırlanan “Kira Sözleşmesinin Feshi” özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yeni olması, kira sözleşmesi ile ilgili birçok yenilik ve değişiklik getirmiş olması bakımından önemli bir kaynak görevi görüyor. Hediye Kitap Çekilişi ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

İçindekiler

 • Kira sözleşmesinin hukuk sistemimizdeki yeri
 • Kira sözleşmesinin feshine ilişkin temel kavramlar
 • Sürekli borç ilişkisi
 • Yenilik doğuran hak
 • İhbar ( Bildirim)
 • Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisi
 • Tahliye
 • Fuzulî Şagil
 • Kira Sözleşmesinin tanımı ve hukukî niteliği
 • Kira sözleşmesinin türleri
  • Adi kira
  • Konut ve çatılı iş yeri kirası
  • Ürün kirası
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesini sona erdiren fesih sebepleri
  • Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesi nedeniyle fesih
  • Kiracının temerrüdü nedeniyle fesih
  • Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcuna aykırılık nedeniyle fesih
  • Yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi fesih
  • Kira sözleşmesini önemli nedenlerle fesih
  • Kiracının iflası nedeniyle fesih
  • Kiracının ölümü sebebiyle fesih
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda konut ve çatılı iş yeri kiralarının fesih sebepleri
  • Genel fesih sebepleriyle sona erme
  • Fesih bildirimi yoluyla sona erme
  • Kiracının kendi mülkiyetinde olmayan taşınırları kiralanana getirmesi nedeniyle fesih
 • Fesih usulü
  • Tanımı ve hukuki niteliği
  • Feshin usulü
  • Feshin hükümleri
  • Feshin sonuçları

Hediye Kitap Çekilişi Katılım Şartları:

 • Hediye kitap çekilişine katılabilmek için kayıt formunun 30 Haziran 2017 Cuma saat 17.00’ye kadar eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Kayıt formunu dolduranların Türkiye Hukuk’u Twitter’dan takip ediyor olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt formunu dolduranların Twitter’daki çekiliş paylaşımını retweet etmeleri gerekmektedir.
 • Daha önce Türkiye Hukuk’un herhangi bir kampanyasından faydalanmamış olma şartı aranmaktadır.
 • Kayıt formunu dolduranlar, yukarıdaki şartlara uygun olup olmadığı editörlerce kontrol edildikten sonra çekilişe dahil edilecektir.
 • Kayıt formu belirtilen tarih ve saatte kapatılarak formu dolduran ve yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından kura çekilerek 1 asil 1 yedek kişi belirlenecektir.
 • Kurada ismi belirlenen asil kişi Türkiye Hukuk Twitter hesabından ilan edilecektir. 24 saat içinde iletişim bilgilerini paylaşmayan ya da kitabı herhangi bir sebeple teslim almayıp kargoyla geri gelmesine sebep olan asil kişinin hakkı yedek kişiye devredilecektir.
 • Türkiye Hukuk, herhangi bir suistimal durumunda çekilişi yineleme hakkını kullanır.
 • Hediye kitap, sadece kurada belirlenen isim öğrenci olması durumunda “gönderici ödemeli” olarak kargoyla gönderilecek, bunun haricindeki talihlilere kitap “karşı ödemeli” olarak ulaştırılacaktır.

Kitabın künyesi

Yazarı: Engin Daşlı
Yayınevi: Aristo
Basım Tarihi: 2017 Şubat
Basım Yeri: İstanbul
Kapak : Sert Kapak
Sayfa Sayısı: 216
Boyut: 16 x 21 cm.
Baskı: 1
ISBN: 9786056700033