Koç Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisansı 2017 Başvuru Şartları

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Yüksek Lisans Programlarına başvuruları 1 Şubat – 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında kabul ediyor. Hukuk Yüksek Lisansı Tezli ve Tezsiz programlarının yazılı sınav ve mülakatları 10 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.  Koç Üniversitesi Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları Tezli 3 zorunlu ders, 4 seçmeli ders ve bir tezden; Tezsiz ise 10 ders ve bir proje ödevinden oluşmaktadır.

Koç Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları:

  • YDS’den 87 ve üzeri puan (YÖK Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından alınan muadil puanlar da kabul edilmektedir.)
  • Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de hukuk yüksek lisans programlarına başvurabilmektedir.*
  • Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.75 olması tavsiye edilmektedir.
  • Değerlendirme: Lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı
  • Koç Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans başvuru formu

*Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlarda yüksek lisans başvurusunda aşağıdaki bölüm gereklilikleri aranmaktadır. Bu kişilere, program bitiminde LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

  • Kamu Hukuku Programı için: Anayasa Hukuku I – II, Ceza Hukuku I, İdare Hukuku I, Devletler Genel Hukuku I, Seçimlik bir hukuk dersi
  • Özel Hukuk Programı için: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku I, Medeni Usul Hukuku I, Ticaret Hukuku I, Milletlerarası Özel Hukuk I, Seçimlik bir hukuk dersi