Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu

Düzenleyen:

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli önerisine istinaden çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir.

Etkinlik tarihi:

 • 29 – 30 Mayıs 2020 09.00

Konuşmacılar:

 • 29 Mayıs 2020 Cuma
  • Prof. Dr. Yusuf Çalışkan – İbn Haldun Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün – Atatürk Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Eylem Apaydın – Kocaeli Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Canbeldek Akın – Girne Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Karaoğlu – Yalova Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ali Yeşilırmak – İbn Haldun Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi İlyas Gölcüklü – Altınbaş Üniversitesi
  • Arş. Gör. Süleyman Yasir Zorlu – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Arş. Gör. Ömer Faruk Kafali – İbn Haldun Üniversitesi
  • Arş. Gör. Ahmet Dülger – İbn Haldun Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu – Marmara Üniversitesi
  • Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu – İbn Haldun Üniversitesi
  • Doç. Dr. Cumhur Rüzgaresen – Lefke Avrupa Üniversitesi
  • Dr. Hasan Kayırgan – Erciyes Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bulut – Bayburt Üniversitesi
  • Arş. Gör. Mehmet Zahid Yener – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Prof. Dr. Sezer Çabri – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Selin Sert Sütçü – Akdeniz Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal – İstanbul Kültür Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Gör. Atakan Adem Selanik – Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican – İstanbul Kültür Üniversitesi
 • 30 Mayıs 2020 Cumartesi
  • Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ahmet Akman – Mecmettin Erbakan Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koçak Diker – Kocaeli Üniversitesi
  • Av. Dr. Mustafa Erdoğan – İstanbul Barosu
  • Arş. Gör. Merve Arslan – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • Prof. Dr. Şükrü Yıldız – İbn Haldun Üniversitesi
  • Doç. Dr. Hacı Kara – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak – İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu – Maltepe Üniversitesi
  • Dr. Onur sabri Durak – Şanghay Jiaotong Üniversitesi Koguan Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Mahmut Koca – İstanbul Şehir Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nevzat Alkan – İstanbul Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan – İstanbul Medipol Üniversitesi
  • Av. Dr. Murat sadak – İstanbul Barosu
  • Dr. Hüseyin Turan – Anayasa Mahkemesi
  • Prof. Dr. Yavuz Atar – İbn Haldun Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Duygu Bozkurt – Pamukkale Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat Tumay – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Srş. Gör. Batuhan Ustabulut – Kocaeli Üniversitesi
  • Dr. Akif Tögel – Adalet Bakanlığı
  • Prof. Dr. Nur Kaman – İstanbul Şehir Üniversitesi
  • Dr. Melike Özge Çebi Buğdaycı – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Göçgün – İbn Haldun Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Ural Aküzüm – İstanbul Gedik Üniversitesi
  • Arş. Gör. Seyit Rasim Doru – İstanbul Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol – İbn Haldun Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kolçak – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  • Arş. Gör. Metin Güzeş – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • Yi LU (Claudia), LL.M. – Yale Üniversitesi
  • Eyüp Kun, LL.M. – The London School of Economics and Political Science

Sempozyum Konuları:

 • 29 Mayıs Cuma
  • Covid-19 Salgınının Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi
  • CISG m.79 Uygulaması Açısından Covid-19 Salgını
  • Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid-19 İhracat Yasakları ve Gümrük Tarifelerinin Değerlendirilmesi
  • Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu ve Yargı Bağışıklığı: Pandemi Özelinde Bir İnceleme
  • Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Sözleşmeyi Yeni Koşullara Uyarlaması
  • CAS Kuralları Çerçevesinde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk ve CAS Kararlarında Mücbir Sebep Meselesi
  • Milletlerarası Tahkim ve Covid-19: Salgının Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Olası Önlemlere İlişkin ICC Rehberi
  • Tahkim Duruşmalarının Online Yapılması: ISTAC ve Abu Dabi Tahkim Merkezi Kuralları İncelemesi
  • Covid-19 Pandemi Döneminde Home-Office Uygulamasına İlişkin Türk ve Alman Hukukunda Mukayeseli Bir Değerlendirme
  • Salgın Hastalıkların Maaş ve Ücretlerin Haczine Etkisi
  • Koronavirüs Salgını Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasaklarının Ücret Ödeme Borcuna ve Telafi Çalışmasına Etkileri
  • Türkiye’de Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Meseleler
  • Covid-19 Salgınının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi
  • Covid 19 ve Türk Aile Hukuku Sözleşmelerine Etkileri
  • Covid-19 Virüsünün Sözleşmelere Etkisinin TBK Md. 138 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  • Salgının (Covid-19) İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
  • İşyeri Kira Sözleşmelerinde Covid-19 Salgınının Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi
  • Vakıf Medeniyetimizde Darüşşifalar
  • Covid-19 Pandemisinin 6098 sayılı TBK ve 6102 sayılı TTK Uyarınca Satış Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Ayıbı Bildirim Sürelerine Etkileri Üzerine Düşünceler
  • Zorunlu Lisans Aracılığıyla Covid-19 İlaçlarına Hızlı Erişim
  • Korona Virüs Sebebiyle Yaygınlaşan Online Alışverişlerde Kabul Edilen Elektronik Sözleşmelerin Tüketicinin Korunmasına Etkileri
  • Covid-19 Pandemisinin Deniz Ticareti Hukukundaki Sürelere Etkisi
  • Dağıtılmış Kayıt Teknolojisi Hukukunun Şirketler Hukukuna Etkisi Ne Olacaktır?
  • Yeni Normal ile Şirketlerin Organizasyonunun Geleceği Çalışması
  • Koronavirüs Salgınında Kullanılan Teknolojik Uygulamaların Yol Açtığı Tartışmaların Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
  • Covid-19 Salgınının Zaman Çarteri Üzerindeki Etkilerinin İngiliz ve Türk Hukuklarına Göre İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Covid-19 Pandemisinde Otopsi İşlemleri Uygulamaları
  • 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Genel Değerlendirilmesi
  • Yapay Zekanın Ceza Hukukuna Yansıması
  • Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkına Müdahale Oluşturan Tutuklamanın Ölçülü Olması ve 7242 Sayılı Kanunun 15. maddesinin Bu Kapsamda Değerlendirilmesi
  • Covid-19 Pandemi Sürecinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Yaşa Bağlı Sokağa Çıkma Yasağı
  • İnsan Haklarını Feda Etmeden Covid 19 Salgını ile Mücadele
  • Uzaktan Eğitim ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri
  • Koronavirüs Salgını Döneminde Seyahat Hürriyetinin Kısıtlanması Hakkında Bir Değerlendirme
  • Pandemi Tedbirleri Kapsamında “Kamuda Esnek Çalışma” Üzerine Bir Değerlendirme
  • Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Uyarlanma İlkeleri Arasındaki İlişkinin Koronavirüs Sürecindeki Bir Tezahürü: Uzaktan Eğitim
  • Yeni Normal Düzeninde Kamu Hukuku İlkeleri: Nasıl Bir Değişim?
  • Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İdari Faaliyetlerin Görünümüne Etkisi ve Uygulamada Birlik Problemi
  • Sınırlandırma Sebeplerinin Yetersizliği: Seyahat Hürriyetinin Sınırlandırılmasında Anayasa Değişikliği Gerekliliği
  • Covid-19 Pandemi Döneminde Vergisel Düzenlemeler: Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri
  • Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Veri Koruma Etki Analizinin Covid-19 Krizinde Etkililiğinin Tartışılması

Sempozyumun Takip Edilebileceği Canlı Yayın Bağlantıları:

Sempozyum Programı

koronavirüs-sürecinde-güncel-hukuki-meseleler-sempozyumu-programı-ihu-hukuk-2