Marka Hukuku Sempozyumu

Düzenleyen:

Marka Hukuku Sempozyumu, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

20 Nisan 2017; Saat: 10.00 – 17.00

Yer:

A. Yaşar Bayboğan Yerleşkesi

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ünal AY – Çağ Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Yücel ERTEKİN – Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜNAY – Çağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nuriye Ayşe BOZTOSUN – Akdeniz Üniversitesi
 • Uğur ÇOLAK – İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk D. Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞİMŞEK – Çağ Üniversitesi
 • Dr. İbrahim YAŞAR – Türk Patent ve Marka Kurumu Bşk. Yrd.
 • Önder Erol ÜNSAL – MAPADER Yön.Kur.Başk.; Türk Patent ve Marka Kurumu–Sınai Mülkiyet Uzmanı
 • Emre GÜLLÜ – MAPADER Yön.Kur.Yedek Üyesi; Türk Patent ve Marka Kurumu – Sınai Mülkiyet Uzmanı
 • Sertaç KÖKSALDI – AIPPI Fikri Mülkiyeti Koruma Derneği Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Nejat AZARKAN – Dicle Üniversitesi
 • Ahu GÜNEYLİ – Avukat/Marka Vekili

Sempozyum konuları:

 • Marka ve Güncel Uygulamaları
 • Marka
 • Markaların Hukuki İşlemlere Konu Olması
 • Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
 • Marka Hakkının Tecavüzüne İlişkin Cezai Hükümler
 • Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Tescili Alanında Getirilen Yenilikler
 • Sınai Mülkiyet Sisteminde Temel Yenilikler
 • Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Kullanımının Teşviki: Kullanmama Savunması – Gerekçe, Uygulama İlkeleri ve Amaç
 • Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Temel Değişiklikler – 556 sayılı KHK ile Mukayese
 • Markanın İnternette ve Uluslararası Korunması
 • Markanın İnternet Taramalarında Yönlendirici Kod Olarak Kullanımı
 • AB Markası ve Tescili
 • İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları

İletişim: