Konkordato ne demek?

Konkordato ne demek sorusuna ayrıntılı bir cevap verebilmek için kelimenin İtalyanca “concordato“dan Türkçeye geçen bir ad olduğunun altını çizmek gerekir. Konkordato, “borçlu kişinin ticari anlamda zor duruma düşmesinden dolayı alacaklılar ile borcun ödemesinin bir plana bağlandığı ve bunun mahkeme tarafından onaylandığı anlaşmadır. Konkordato, “iflas anlaşması” olarak da tanımlanan bir hukuk ve ekonomi terimidir. İflas durumunda şirketler, borçlarını karşılayabilmek için belli şartlar öne sürerek alacaklılarıyla bir anlaşma yapar.  Bu karşılıklı anlaşmaya göre borçlu, alacaklı tarafla borcunun üçte ikisi üzerinden borcun en az yarısını ödeyerek kalanını da ödeme planına bağlar. Bu borcun üçte ikisi, bir anlamda alacaklıların alacaklarının belli bir kısmından vazgeçmesi veya vadesi gelen borcun vadesinin uzatılması anlamına gelir.

Taraflar arasındaki Konkordato – iflas anlaşmasının Ticaret mahkemesi tarafından da onanması gerekmektedir.