Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları Sempozyumu

Düzenleyen

Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

13 Kasım 2020 10.00-18.00

Yer / Katılım:

Sempozyum, YouTube ve Zoom üzerinden çevrimiçi (online) olarak yayımlanacaktır.

Sempozyum youtube.com/bahcesehiruniversity linkinden takip edilebilecektir.

Konuşmacılar

 • Şirin Karadeniz (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Ersin Çamoğlu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
 • Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • S.Anlam Altay (Galatasaray Üniversitesi)
 • Evrim Erişir (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Sinan H. Yüksel (Galatasaray Üniversitesi)
 • Hamdi Yasaman (Galatasaray Üniversitesi)
 • Mehmet Tunç (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi)
 • Orhan Sekmen (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi)
 • H.Ali Dural (Galatasaray Üniversitesi)
 • Arslan Kaya (İstanbul Üniversitesi)
 • F.Beril Özcanlı (MEF Üniversitesi)
 • İsmail Altay (İstanbul Barosu Tahkim Merkezi Kurucu Başkanı)
 • Ayşe Şahin (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Mehmet Bahtiyar (Yeditepe Üniversitesi)
 • Esra Hamamcıoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
 • Argun Karamanlıoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
 • Tuğba Semerci Vuraloğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Evrim Akgün (Bahçeşehir Üniversitesi)

Sempozyum Konuları

 • Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı Bağlamında Yatırımcı İlişkileri Bölümünün İşlevi
 • Bilgi Alma Hakkının Diğer Pay Sahipliği Haklarına Etkisi
 • Sermaye Şirketlerinde PAy Sahibine Bilgi Verilmesine ve Onun İnceleme Hakkının Kullandırılmasına İlişkin İlâmın İcrası
 • Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Düzenlemeleri, Bunların Esas Sözleşmeye Aktarılması ve İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Yok Hükmünde Olması ve Buna Bağlı Sonuçlar
 • Şirketler Hukukunda TTK m.208 Hükmü ile Hakim Şirkete Tanınan Satın Alma Hakkı 
 • İki Ortaklı Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma Davasında Ortağın Taraf Ehliyeti 
 • Bilgi Alma Davasında Hâkimin Rolü
 • Bilgi Alma Davasının Tahkime Elverişliliği 
 • Şirketler Topluluğu Hukukunda Bilgilendirme Amacına Yönelik Özel Düzenlemelerin Menfaatler Dengesinin Sağlanması Açısından Değerlendirilmesi 
 • Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma Hakkı 
 • Anonim Şirketlerde Bir veya Birkaç Yönetim Kurulu Üyesine Toplantı Çağrısının Hiç ya da Usulüne Uygun Yapılmamasının Sonuçları
 • TTK md. 360 Uygulamasına İlişkin İki Sorun- Belirli Grup ve Azınlık Kavramı ile Haklı Nedenle Önerilen Adayın Reddi
 • Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri ve Ayrılma Hakkına İlişkin Yeni Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Sigortası 

Sempozyum Programı