Müterafik Kusur Nedir?

Müterafik Kusur nedir sorusuna verilecek ilk cevap “ortak kusur” olabilir ancak bu hukuk kavramını daha ayrıntılı açıklamaya ihtiyaç vardır. Bir teamül hukuk kuralı olan “Müterafik Kusur” İngilizcede “contributory negligence” olarak kullanılmaktadır.

“Zarar görenin kusuru” olarak da günümüz Türkçesiyle ifade edilen mütefarik kusur, “Zarara uğrayanın, zararın doğumuna veya zararın artmasına yardım etmesi; bu durumda zarara uğrayana ödenecek tazminat miktarının azaltılabilmesi veya tamamen kaldırılabilmesi” şeklinde izah edilebilir. Amerikan hukukunda beyyine külfetinin davalıya yüklendiği müterafik kusur halinde davacı kendinin kusuru olmadığına dair inandırıcı bir delil gösterecek olursa bu işe bir jürinin bakması şarttır. Müterafik kusur kurulu, Amerikan jürisinde bir kontrol ve terazi görevi yapmaktadır.

Davalının ağır kusuruna karşı davacının en hafif bir kusurunun kendisine tazminat verilmemesi neticesini doğurduğunu, bunun için de böyle bir kuralın haksız olduğu iddiasıyla müterafik kusur kuralına karşı çıkanlar vardır.