Notlu ve Açıklamalı TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Yürürlük Kanunları – Prof. Dr. İlhan HELVACI

Bu çalışma, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’u ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’u içermektedir.

Eserde, temelde bu dört kanunun Resmi Gazete’ de yayınlanan metinleri esas alınmış; zaman içerisinde uğradıkları değişiklikler ilgili madde metinlerine işlenmiştir. Ayrıca, eserden yararlanacak kişilerin karşılaştırma yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla değişikliğe uğrayan ya da yürürlükten kaldırılan hükümlerin önce-ki hâllerine de yer verilmiştir.

Bu çalışmada her bir kanun metninden önce o kanunun sistematik fihristine yer verilmiştir. Eserin sonunda da Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu için ayrı ayrı hazırlanan ayrıntılı kavram endekslerine yer verilmiştir. Böylece, okuyucuya hem ilgili kanunun sistematiğini bir bütün olarak görebilme hem de bulmak istediği kavrama süratle erişebilme imkânı sunulmuştur.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. İlhan HELVACI
Yayınevi: Filiz Kitabevi
ISBN: 978-975-368-396-8
Baskı tarihi: 2015-Ocak
Boyut: 14 x 21 cm
Sayfa Sayısı: 700

pr_01_265_max