Örgütlü Suçlar Sempozyumu

Düzenleyen:

Örgütlü Suçlar Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

02 Ocak 2020, Saat: 10.00 – 15.30

Yer:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi A Blok 2. Kat Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. M. Fatih Uşan
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelen
 • Dr. Hüseyin Aydın
 • Arş. Gör. Ahmet Kılıç
 • Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan
 • Dr. Hüseyin Turan
 • Arş. Gör. İlhan Bulut
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Hükûmete karşı suç (TCK m. 312)
 • Yargıtay içtihatları ışığında FETÖ üyeliği
 • Örgütlü suçlarda ceza muhakemesinin konusu
 • Silah sağlama suçu (TCK m. 315)
 • Örgütlü suçlarda tutuklama bakımından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda soyut – somut tehlike tartışması (TCK m. 220)

İletişim:

 • 0312 906 21 02
 • hukuk@aybu.edu.tr