Örgütsel Adaletin Peşinde – Ela ÜNLER ÖZ & Hakan GÜLER

Bu kitapla birlikte örgütlerdeki adalet kavramı, türleri ve ilgili diğer kavramlar ile birlikte adaletin dağıtımının ve bu dağıtım algısının nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaya çalıştık. Bu nedenle kişilik, cinsiyet, kültür ve liderlik özellikleri gibi kavramların örgütsel adalet ile ilişkisini farklı yönleriyle inceledik. Ayrıca farklı örgüt süreçlerindeki örgütsel adalet değerlendirmelerini farklı boyutları ile ortaya koyduk.

Biliyoruz ki örgütsel adaletin farklı perspektiflerden değerlendirilmesi bugünde yarına değişecek ya da farklılaşacak bir durum değildir. Amacımız, örgütlerde adaleti sağlamakla yükümlü ve hakkının peşindeki tarafların bakış açılarını ortaya koyarak ilgili dizindeki içeriğe katkı sağlamaktır. (önsözden)

Kitabın Künyesi:

Yazar: Ela ÜNLER ÖZ & Hakan GÜLER
Yayınevi: Beta Yayıncılık
ISBN: 978-605-333-372-2
Baskı tarihi: 2015-Eylül
Cilt: Kuşe Kapak
Boyut: 16.2 x 23.5 cm
Sayfa Sayısı: 218

orgutseladalet

İÇİNDEKİLER

* Örgütsel Adalet
* Örgütsel Adalet ve Kişilik
* Hakkaniyet Teorisi ve Yakın İlişkiler
* Örgütsel Adalet ve Cinsiyet
* Toplumsal-Örgütsel Cinsiyet ve Örgütsel Adalet
* Örgütsel Adalet ve İşe Alım Süreci
* Performans Değerlendirme ve Adalet
* Örgütsel Adalet ve Kariyer Yönetimi
* Örgütsel Adalet ve Dönüştürücü Liderlik
* Kültürlerarası Çalışmalarda Örgütsel Adalet