Özel Yasalarla İlgili Davalar (Cilt 15) – Menfi Tespit, İstirdat, Tasarrufun İptali – Hasan ÖZKAN

Bu çalışmalarda yasalarda değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY’nın kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar anlatılmaya çalışılmıştır.

İş bu (15) nolu kitapta İcra ve İflas yasasıyla ilgili Menfî Tespit ve İstirdat Davalarıyla Borçlunun Tasarruflarının İptali Davaları inceleme konusu yapılmış, yasalardaki yeni hükümlere göre her dava ayrı ayrı açıklanmıştır. Bu açıklamalar bol örnek ve Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Hasan ÖZKAN
Yayınevi: Legal Yayıncılık
ISBN: 978-605-315-057-2
Baskı tarihi: 2015-Haziran
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 23 cm
Sayfa Sayısı: 210

ozel-yasalarla-ilgili-davalar-menfi-tespit

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLAR
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü 6

MENFİ TESPİT DAVASI
İLGİLİ YASA 9
AÇIKLAMA 10
Görevli Mahkeme 11
Yetkili Mahkeme 11
Davacı 11
Davalı 11
Dava Açma Koşulları 11
Dava Açma Şekilleri 11
İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 12
İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 12
Gözönünde Tutulacak Hususlar 12
ÖRNEKLER 13
İÇTİHATLAR 14
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 14
Yargıtay Özel Daire Kararları 60

İSTİRDAT (GERİ ALMA) DAVASI
İLGİLİ YASA 113
AÇIKLAMA 114
Görevli Mahkeme 114
Yetkili Mahkeme 114
Davacı 115
Davalı 115
Dava Açma Koşulları 115
Gözönünde Tutulacak Hususlar 115
Zamanaşımı 116
ÖRNEKLER 116
İÇTİHATLAR 117
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 117
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 117
Yargıtay Özel Daire Kararları 123

BORÇLUNUN TASARRUFLARININ (BOZULMASI) İPTALİ DAVALARI
İLGİLİ YASA 141
AÇIKLAMA 144
Görevli Mahkeme 146
Yetkili Mahkeme 146
Davacı 147
Davalı 147
Dava Açma Koşulları 147
Dava Açma Süresi 148
Gözönünde Tutulacak Hususlar 148
ÖRNEKLER 150
İÇTİHATLAR 151
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 151
Yargıtay Özel Daire Kararları 164

KAYNAKÇA 203