Pandeminin Ticaret ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri Çevrimiçi Sempozyum Programı

Düzenleyen:

Pandeminin Ticaret ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri Çevrimiçi Sempozyum Programı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

23 Ekim Cuma, Saat: 09.00 – 12.15

Yayın:

Çevrim içi düzenlenecek sempozyuma katılım bağlantısı, katılımcıların e-posta adreslerine sempozyum düzenleme kurulu tarafından gönderilecektir.

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem – Yaşar Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Sevilay Uzunallı – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Tekin Memiş
 • Dr. Nazım Aksoy
 • Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can Göksoy
 • Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kayış
 • Doç. Dr. Tuba Birinci Uzun
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürel
 • Dr. Öğretmeni. Üyesi Semih Sırrı Özdemir
 • Arş. Gör. Aktan Özkan
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar Yıldırım
 • Dr. Öğr. Üyesi Candide Şentürk
 • Arş. Gör. Cansu Koç Başar

Sempozyum Konuları:

 • Corona Günlerinde Rekabet Hukuku
 • Türk E-Ticaret ve Lojistik Sektörlerinde Pandemi Sürecinin Etkileri Üzerine Hukuki Bir Değerlendirme
 • Basiretli İş Adamı gibi Hareket Etme Yükümlülüğü Bağlamında Covid-19 Pandemisinin Tacirlerin Sözleşmeden Doğan Yükümlülükleri Üzerindeki Etkileri
 • Kovid-19 Nedeniyle İş Yeri Kira Sözleşmelerinin Yeni Koşullara Uyarlanması
 • Hava Yoluyla Yapılan Uluslararası Taşımalarda Sağlıklı Bir Yolcuya Koronavirüs Bulaşması Halinde Taşıyıcının Sorumluluğu
 • Covid-19 Salgınının Şirketler Hukukunda Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Covid-19 Salgını Karşısında Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Sorumluluklarının Yeniden Değerlendirilmesi
 • Rizikonun Genelliği / Özelliği Perspektifinden Covid-19’un Sigorta Sözleşmelerine Etkisi
 • Covid-19 Salgını Sebebiyle Sigorta Primlerinin İndirilmesi ve İade Sorunu
 • Covid-19’la Bağlantılı Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku Sorunları
 • Pandeminin Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Yarattığı Sorunlar ve Dijitalizasyon
 • Cavid-19 Pandemisinin Uluslararası Ceza Hukukuna Olası Etkileri

Sempozyum Programı: