Prof. Dr. Durmuş Tezcan kimdir?

15 Mayıs 1947 Silifke’de doğan Durmuş Tezcan, 169 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1969-1970 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde doktora öğrenimine başlayan Tezcan, 1971 yılında Adalet Bakanlığının yurt dışı doktora sınavını kazanarak Brüksel Üniversitesi Hukuk Fakültesine gitti. Belçika Yargıtayı I. Başkanı Prof. Dr. Robert Legros’nun yönetiminde 25 Mayıs 1976 tarihinde doktorasını tamamlayarak, oy birliğiyle Uluslararası Ceza Hukuku Uzman Doktoru unvanını aldı.

Tezcan, Yardımcı Doçent unvanını 1982 yılında, Doçent unvanını 8 Ekim 1984 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Profesör unvanını ise 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aldı.

1976-1980 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Müşavir olarak, 1986 – 1991 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi yapan Prof. Dr. Durmuş Tezcan, 1986-1998 yılları arasında DEÜHF’de Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku ile İdare Hukuku ABD Başkanlığı, 1991-2004 yılları arasında DEÜHF’de Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı, 2003-2004 yıllarında DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Prof. Dr. Durmuş Tezcan‘ın aldığı diğer görevler sırasıyla şu şekilde:

 • Polatlı Cumhuriyet Savcı Yardımcısı iken 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukuku Kürsüsünün açtığı sınavı kazanarak 1981 yılında doktor asistan ve 1982’de aynı fakültede Ceza ve Ceza Usul Hukuku yardımcı doçenti oldu.
 • 1984’te Ceza ve Ceza Usul Hukuku doçenti oldu.
 • 1990’da Ceza ve Ceza Usul Hukuku profesörlüğüne yükseldi.
 • 1991 yılında Fransız Hükûmeti tarafından kendisine Akademik Hizmetler Sınıfından Şövalyelik (Chevalier del’Ordre des Palmes Académiques) nişan ve beraatı verildi.
 • T.C. Anayasası’nın Fransızcaya tercümesinde görev aldı.
 • 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Çeviri Komisyonunda çalışmalarda bulundu.
 • 1984-1985 yıllarında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, geçici görevle Ceza Hukuku ve Uluslararası Kamu Hukuku (Devletler Umumi Hukuku) derslerini verdi, aynı zamanda bu fakültenin dekan yardımcılığı görevini de üstlendi.
 • 1985 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, T.C. Hükûmeti tarafından önerilen üç hâkim adayından biri oldu ve 1983-1984 yıllarında, beş devletin daha önce Türkiye’ye karşı yaptıkları devlet başvurusu nedeniyle, dostane çözüm yolları üzerinde çalışan grup içinde yer alarak çalışmalarda bulundu.
 • 1983-1986 yılları arasında Polis Enstitüsünde, ardından Polis Akademisinde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Usul Hukuku dersleri verdi.
 • 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğretim üyeliği görevini sürdürürken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine atandı.
 • Fransız Hükûmetinin davetlisi olarak 1988 yılında iki ay süreyle Nancy ve Bordeaux Üniversiteleri gibi çeşitli üniversitelerde incelemelerde bulunup konferanslar verdi.
 • 1989-1999 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle iş birliği anlaşması bulunan Bordeaux I Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ocak aylarında misafir öğretim üyesi olarak doktora sınıfında Uluslararası Ceza Hukuku dersiyle birlikte Uluslararası Kamu Hukuku (Devletler Umumi Hukuku) ve İdare Hukuku alanlarında bazı konferanslar verdi.
 • 2547 sayılı Kanun 38. maddesi çerçevesinde 1996 – 1998 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında hukuk danışmanı sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde, bazı davalarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin avukatlık görevini yaptı.
 • Adalet Bakanlığının oluşturduğu Ceza ve Ceza Usul Kanunları Reform Komisyonlarında 1996-2001 yılları arasında üye olarak görev aldı.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki iki davada T.C. Hükûmeti tarafından ad hoc hâkim olarak görevlendirildi.
 • 2004 Ocak ayında T.C. Hükûmetini uluslararası mahkemeler nezdinde savunmuş hukukçular kontejanı yedek üyeliğinden, Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu asil üyeliğine seçildi.
 • Kasım 2004’te öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2006 Haziran – Ekim 2008 yılları arasında Mali ve Ekonomik Hukuk Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ATMER) kurucuları arasında yer aldı; İKÜ Adalet MSY’nun kuruluşundan bu yana Müdürlük görevini yürüttü.
 • Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Ekim 2008’den beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

The Institute of Electrical Engineers (Londra, İngiltere), Turkish Chamber of Electrical Engineers (Ankara), North Cyprus Chamber of Electrical Engineers (Lefkoşa), ve The Institute of Electrical & Electronics Engineers (New York, ABD) bilimsel kuruluşlarına üyeliği bulunan Prof. Dr. Durmuş Tezcan, 1993 yılında İslam Ülkeleri Oşinografi Merkezi hukuk danışmanları grubuna dahil edildi. Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nin (Association Internationale de Droit Pénal) ve onun Türkiye şubesi olan Türk Ceza Hukuku Derneğinin kurucu üyesi olan Tezcan, akademik kariyeri boyunca iki yüze yakın bilimsel makale ile yirmiyi aşkın bilimsel kitaba imza attı.

Prof. Dr. Durmuş Tezcan, mesleki dayanışma amacıyla 1984 yılından beri önce Ankara Barosuna, İzmir’e atandıktan sonra da İzmir Barosuna kayıtlıdır.