Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’e Saygı Günü

Düzenleyen

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’e Saygı Günü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

26 Ekim 2021 Salı, 0930 – 18.30

Çevrim İçi Yayın

Konuşmacılar

 • Prof. Dr. Tolga Ayoğlu – GSÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Hamdi Yasaman – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Kurucu Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Ali Dural – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Dr. Sinan H. Yüksel – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. S. Anlam Altay – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı
 • Prof. Dr. Füsun Nomer Errtan – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. Mehmet Helvacı – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. Veliye Yanlı – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Emek Toraman Çolgar – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Kerem Çelikboya – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez – GSÜ Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD
 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. S. Anlam Altay – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Arş. Gör. Rifat Cankat – GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Konular

 • 1. Oturum
  • Haksız Rekabette Zamanaşımı
  • Haksız Rekabette Paraziter Davranış
  • Anonim Şirketin Önemli Miktardaki Varlığının Her Devrinde Genel Kurul Kararı Gerekli midir? Sat – Kirala Finansman Yöntemi Özelinde Bir İnceleme
 • 2. Oturum
  • TTK 493/4 Hükmünde Şirkete Tanınan Hakkın Hukuki Niteliği
  • Pay Sahibine Yapılan Kazandırmalarda Şirketin Kredi Kullanması Üzerine Düşünceler
  • Esas Sözleşmesel Tahkim Şartının Bağlayıcılığı ve Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarına Özgü Kurumsal Tahkim Kurallarına Yönelik Öneriler
  • 3. Oturum
   • Halka Açık Şirketlerde “İlişkili Taraf Niteliğindeki Yönetim Kurulu Üyesi”
   • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda İmtiyaz Tesisine İlişkin Bazı Meseleler
   • Yönetim Kurulunun Hukuki Değerlendirmelerden Dolayı Sorumluluğu: Hukuki Karar İlkesi
  • 4. Oturum
   • Bağımsız Denetim Raporunun Hukuki Sonuçları
   • Şirketler Topluluğunda Kaybın Giderilmemesine Özgü Özel Denetim
   • Esas Sözleşmesel Yetersayılara Aykırılığın Sonuçları