XV. Uluslararası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi

Düzenleyen

XV. Uluslararası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi: Yargı Uygulaması Bakış Açısıyla Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih

11-13 Kasım 2021 

Yer

Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonu

Konuşmacılar

 • Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
 • Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
 • Prof. Dr. h. c. Hakan HAKERİ
 • Leoni Völker
 • Celine Oßwald
 • Dipl. Jur. Manuela Urbano
 • Victoria Drexler
 • Av. Kemale Memmedova
 • Samira Alizada
 • Aysel Niftaliyeva
 • Prof. Dr. Hasan Tunç
 • Sanja Čahuk
 • Jan Stanjko
 • Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut
 • İlkim Sertoğlu
 • Asım Batuhan Öztürk
 • Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal Topçu
 • Ravza Nur Tren
 • Özgecan Demirkaya
 • Doç. Dr. Şölen Külahçı
 • Buse Atılkan
 • Canan Kahraman
 • Prof. Dr. Erdal Yerdelen
 • Edanur Ertürk
 • Edanur Görgülü
 • Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev
 • Elbey Hesenli
 • Seid Mehemmedli
 • Dr. Öğr. Üyesi Hale AKDAĞ
 • Anna Schmerfeld
 • Clara Tomalla
 • Dr. Öğr. Üyesi İnanç İşten
 • Esin Kızıl
 • Cansu Bulut

Kongre Konuları

 • Irrtum über den Kausalverlauf bei einem mehraktigen Geschehensablauf
 • Das Erfordernis eines objektiven Tatbeitrags bei Mittäterschaft
 • Die Feststellung des Tötungsvorsatzes in der BGH-Rechtsprechung
 • Sukzessive Mittäterschaft in der Rechtsprechung des BGH
 • Yargı Uygulaması Açısından Azerbaycan Ceza Hukukuna Göre Suçun Motivi
 • Yargı Uygulaması Açısından Cezalandırmada Dikkate Alınan Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler
 • Types of Punishment under Slovenian Criminal Law – With Emphasis on the Penalty for Expellıng an Alien from the Country
 • Self Defence – A Transatlantic Perspective
 • Yargıtay Kararları Açısından Adam Öldürme Ve Yaralama Suçları Bakımından Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç
 • Yargıtay Kararları Açısından Töre Saikiyle İşlenen Suçlar Da Haksız Tahrik
 • Yargı Uygulaması Bakış Açısıyla Meşru Savunmada Orantılılık Unsuru
 • Yargı Uygulaması Bakış Açısıyla Sürekli Olarak Kötü Muamelede Bulunan Kişiye Yakın Bir Saldırı Mevcut Değilken Zarar Verme Durumunda Failin Sorumluluğu
 • Yargı Uygulaması Bakış Açısıyla Taammüt
 • Yargı Uygulaması Bakış Açısıyla Suça Teşebbüs
 • Yargı Kararları Işığında Gerçek Olmayan (Garantörsel) İhmali Suçlarda Cezalandırılabilme Sorunu
 • Yargı Kararları Işığında Nitelikli Hallerin Ortaklara Sirayeti
 • Azerbaycan Cinayet Mecellesine Göre Suç Kavramı Ve Tasnifatı
 • Azerbaycan Cinayet Mecellesine Göre Cezanın Belirlenmesi
 • Mittäterschafltiche Zurechnung auf Basis bloßer „Scheinmittäterschaft“ (BGHSt 40, 299 ff.)
 • Beteiligung des Tatopfers an einem Mordversuch zu eigenen Lasten (BGHSt 11, 268 ff.)
 • Ceza Hukuku Alanındaki Yargı Kararları Bağlamında Fikri İçtima
 • Ceza Hukuku Alanındaki Yargı Kararları Bağlamında Fiili Hata

İletişim