Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemale Aslanova‘nın beş yıllık Sağlık Hukuku ders notlarının bir araya getirilmesinden oluşan Sağlık Hukuku Ders Notları, Aristo Yayınevi etketiyle yayımlandı. Hukuk ve sağlık öğrencileri ile sağlık hukuku ile ilgilenen herkese kısa bilgiler sunan kitap, 118 sayfalık üç ana bölümden oluşuyor. Hediye Kitap Çekilişine katılmak için aşağıdaki form üzerinden “Hukuk Fakültesi öğrencilerine kitap öneriler”inizi paylaşmanız istenmektedir.

Kitabın birinci bölümü “Sağlık Hukukunun temel kavramları, temel kurumlar ve kamu sağlığının korunması” başlıklarını içermektedir. İkinci bölümde “Tıbbi müdahaleler, Tıbbi ve hukuki açıdan özellik gösteren müdahaleler ile tıbbi müdahaleden doğan sorumluluk türleri”ne yer verilmektedir. Sağlık Hukuku Ders Notları kitabının üçüncü bölümü ise “Hasta hakları, hekim hakları ve hekimin cezai sorumluluğu” başlıklarından oluşuyor.

Kitabın içeriği ayrıntılı olarak şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Ön söz
 • Kısaltmalar
 • Giriş
 • Birinci Bölüm
  • Sağlık Hukukunun Temel Kavramları
  • Temel Kurumlar
  • Kamu Sağlığının Korunması
 • İkinci Bölüm
  • Tıbbi Müdahaleler
   • Tıbbi müdahalenin varlığı
   • Kişinin somut olaydaki tıbbi müdahaleye yetkili olması
   • Hastanın (ilgilinin) rızasının bulunması
   • Tıbbi müdahalenin dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun bir biçimde yerine getirilmesi
  • Tıbbi ve Hukuki Açıdan Özellik Gösteren Müdahaleler
   • Organ ve doku nakli
   • Kürtaj (Gebeliğin Sonlandırılması)
   • Cinsiyet Değiştirme
   • Estetik Amaçlı Müdahaleler
   • Kök Hücre Araştırmaları
   • Yapay Dölleme
   • Klonlama (Kopyalama)
  • Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumluluk Türleri
   • Cezai sorumluluk
   • İdari sorumluluk
   • Medeni Hukuk Sorumluluğu
 • Üçüncü Bölüm
  • Hasta Hakları
  • Hekim Hakları
  • Hekimin Cezai Sorumluluğu
 • Ek 1
 • Ek 2
 • Ek 3
 • Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
 • Kaynakça