Şanlıurfa Barosu

Baro Kuruluşu

Daha önce Gaziantep Barosu’na bağlı olarak görev yapan Urfa’daki avukatlar 1952 yılında üye sayısının onbeşi geçmesi nedeniyle kurulan Urfa Barosu’na kaydoldular. 27.12.1952 tarihinde yapılan genel kurulda Başkanlığa Zeki Çelen, yönetim kurulu üyeliklerine Tahir Kanpâk, Fuat Aksoy, Reşat Alpan ve Hâki Hatipoğlu seçildiler.

Şanlıurfa Barosu çalışmalarını komisyonlarıyla sürdürmektedir, Komisyonların isimleri şöyledir;

Cmk Komisyonu

Mülteciler Komisyonu

Staj Eğitim Komisyonu

Adli Yardım Komisyonu

Basın-Yayın Komisyonu

Acil Müdahale Komisyonu

Acil Müdahale Komisyonu

Cezaevi İzleme Komisyonu

Kadın Hukuku Komisyonu

Çevre Hukuku Komisyonu

Çocuk Hakları Komisyonu

İnsan Hakları Komisyonu

Mevzuatı Takip Komisyonu

Tüketici Hukuku Komisyonu

İmar Ve Şehircilik Komisyonu

Sosyal Ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Meslek İçi Eğitim Ve Avukat Hakları Komisyonu

Baro Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Hikmet Delebe

Başkan Yardımcısı: Av. Mustafa Hançer              

Genel Sekreter: Av. Muhammed Buşmak

Sayman: Av. İsa Yıldızoğluları

Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Barış Ata, Av. Fırat Gül, Av. Ronayi Payda, Şav. Murat Yıldızsoy, Av. Filiz Kaplan, Av. Hüseyin Kandemir, Av. Bülent Kurt

Avukat Sayısı

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Şanlıurfa Barosu 103’ü kadın olmak üzere 598 kayıtlı avukata sahip.

Şanlıurfa Barosu resmi internet sitesi:  www.sanliurfabarosu.org.tr