Sempozyum: Kadına Yönelik “Erk”ek Şiddetiyle Mücadele

Düzenleyen:

Kadına Yönelik “Erk”ek Şiddetiyle Mücadele Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

7-8 Aralık 2019 Cumartesi – Pazar, Saat: 10.10

Yer:

santralistanbul Yerleşkesi, Seyfi Arkan Mahkeme Salonu

Konuşmacılar:

 • 07 Aralık Cumartesi Konuşmacıları:
  • Prof. Dr .Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Av. Mehmet İpek (Türk Ceza Hukuku Derneği)
  • Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Av. Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu)
  • Prof. Dr. Yakın Ertürk (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
  • Prof. Dr. Feride Acar (Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Av. Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi)
  • Prof. Dr. Hamide Zafer (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi R. Murat Önok (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi M. Buket Soygüt (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Av. Hasan Fehmi Demir (İstanbul Barosu)
  • Uzm. Dr. Gülsüm Önal Kav (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu)
  • Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan (Yakın Doğu- Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ozan Ercan Taşkın (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Asuman Aytekin İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • 08 Aralık Pazar Konuşmacıları:
  • Av. Fikret İlkiz (İstanbul Barosu)
  • Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
  • Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Av. Selin Nakıpoğlu (İstanbul Barosu)
  • Dr. Öğr. Üyesi Galma Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Prof. Dr. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)
  • Av. Hülya Gülbahar (İstanbul Barosu)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilay Şenol (Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Prof. Dr. Vesile Sonay Evik (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Gülsun Kanat Dinç (Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı)
  • Av. Ayşegül Yalçın Eriş (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği SGDD-ASAM)
  • Öğr. Gör. Duygu Buğa (İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Seda Kalem (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • 07 Aralık Cumartesi Konuları:
  • Türk Ceza Hukukunda Kadın
  • Kadına Yönelik Şiddeti Kavramsallaştırmak
  • İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye
  • Yargısal Cinsiyetçilikten Mağdur Odaklılığa: Şiddet Karşıtı Hukuku Etkili Kılmak
  • Kadına Yönelik Şiddet Davalarında Devletin Pozitif Yükümlülüğü
  • TCK’nın Cinsel Saldırı Suçuna İlişkin Düzenlemesi Mağdurun Cinsel Özgürlüğünü Korumaya Elverişli mi?
  • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla İlgili Yargıtay Kararlarına İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım
  • Ceza Hukuku Bakımından Israrlı Takip
  • Kadın Cinayetleri, Feminist Mücadele ve Dava Takipleri
  • Cezasızlığın Kadın Cinayetlerini Teşvik Rolü
  • Viktimoloji ve Kadın
  • Ceza Muhakemesinde Suç Mağduru Olarak Kadının Hakları
 • 08 Aralık Pazar Konuları:
  • Şiddetin İzini Sürmek
  • Şiddet Davalarında İspat Sorunu
  • 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbirler
  • Tedbirlere Kriminolojik Açıdan Yaklaşım
  • İş yerinde Mobbing ve Taciz
  • Medyada Kadına Yönelik Erkek Şiddeti
  • Nafaka Meselesi
  • Kadının Soyadı
  • Feminist Mücadelede Mor Çatı
  • Ceza Hukuku Kapsamında Düzensiz Göç ve Kadına Karşı Şiddet
  • Psikoloji Perspektifinden Cinsiyet Temelli Şiddet
  • Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele
Okuma önerisi:  Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması Ön Çalışma

Etkinlik ayrıntıları:

İletişim:

 • buket.arslan@bilgi.edu.tr