Şirketler Topluluğu Hukukunda Paysahipliği Haklarına Dayalı Hakimiyet – İbrahim Doğuhan UYGUN

Paysahipliği haklarına dayalı hâkimiyet araçlarının mihenk taşını oluşturan oy haklarının çoğunluğunun tespitine istinaden, çalışmada detaylıca oy haklarının çoğunluğunu etkileyebilecek imtiyazlı paya sahip olma durumu ile oy haklarının aslen tespitini gerçekleştirecek pay ve oy oranlarının hesaplanması adına TTK kapsamında oy haklarının donması, rehin hakkı, intifa hakkı, oy hakkının sınırlandırılması ve oydan yoksunluk gibi alt başlıklar kapsamında etraflıca bir değerlendirme yapılmıştır.

Bunun yanı sıra yönetime katılma ve oy sözleşmelerine dayalı hâkimiyet gibi paysahipliği haklarına dayalı diğer hâkimiyet araçlarının işlevleri ve şartları değerlendirilerek, hâkimiyet tesisinde ne denli etkili oldukları da çalışmada incelenmiştir. Diğer hâkimiyet araçlarından olan TTK m. 195(2) uyarınca payların çoğunluğuna sahip olma durumu ile şirketi yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylara sahip olma durumları da incelenerek, karineten hâkimiyete dair açıklamalarda bulunulmuştur.

Çalışmanın son safhasında ise dolaylı yoldan paysahipliği haklarına dayalı hâkimiyet sistemi açıklanmış olup, bu sistemin hâkimiyeti amaçlayan ve şirkette paysahibi olmayan üçüncü kişi, bu üçüncü kişiye bağlı hedef şirketteki paysahibi ve/veya bu paysahibinin talimatları doğrultusunda hareket edecek olan inançlı yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyesi üçgenindeki ilişki üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Kitabın Künyesi:

Yazar: İbrahim Doğuhan UYGUN
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-245-6
Baskı tarihi: 2015-Mayıs
Cilt: Amerikan Cilt
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: XIII+117

9786051522456

İÇİNDEKİLER

Birinci Kısım
I. Şirketler Topluluğu Hukukunun Temel Kavramları
A. Genel Olarak
B. Hâkim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki İlişki
C. Teşebbüs İstisnası
D. Hâkim Şirketin veya Teşebbüsün Yurtdışında Bulunması
E. Şirketler Topluluğu Hukukunun Benzer Müesseseler ile Karşılaştırılması

İkinci Kısım
I. Hakimiyet ve Kontrol Kavramlarına Farklı Disiplinler Arası Bakış
A. Avrupa Şirketler Hukuku Yönergelerinde Kontrol Kavramı
B. Banka Hukukunda Kontrol Kavramı
C. Muhasebe Standartları ve Konsolidasyon Alanlarında Kontrol Kavramı
D. Rekabet Hukukunda Kontrol Kavramı
E. Sermaye Piyasası Hukukunda Kontrol Kavramı

Üçüncü Kısım
I. Paysahipliği Haklarına Dayalı Olarak Hâkimiyetin Elde Edilmesine Olanak Sağlayan Hukuki Araçların (Mekanizmaların) İncelenmesi
A. Genel Olarak
B. Oy Haklarının Çoğunluğunun Tespiti
C. Yönetime Katılma (Yönetim Kuruluna Aday Gösterme) Yoluyla Hakimiyet
D. Oy Sözleşmesine Dayalı Hâkimiyet – TTK m. 195(1-a/3)
E. Karinesel Hâkimiyet Durumları – TTK m. 195(2)
F. Dolaylı Yoldan Paysahipliği Haklarına Dayalı Hâkimiyet

Sonuç
Kaynakça
Elektronik Ağ Adresleri
Mahkeme Kararları Dizini