Siyaset Hukuku Sorunları 2. Cilt – Ahmet İyimaya

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Av. Ahmet İyimaya’nın ilk cildi 2007 yılında yayımlanan Siyaset Hukuku Sorunları kitabının 586 sayfalık ikinci cildi 2015 yılında Yetkin Basımevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İyimaya, Siyaset Hukuku Sorunları 2. cildin ön söz yerine kaleme aldığı yazıda yasama egemenliğinin karşılaştığı temel sorunları 3 maddeyle özetliyor:

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ana sistemin hem beyni ve hem de kalbidir. Ne var ki Büyük Meclis, teşhisi ve tarifi henüz tam yapılamamış bir kriz içindedir.
 2. Türkiye, kökleri tarihten gelen kronik bir yargı ve hatta hukuk krizi ile karşı karşıyadır. Bu krizin büyük oranda nitelikli hukukçu boşluğu krizi olduğunu düşünüyorum.
 3. Türkiye bir asrı aşan tecrübe birikimine rağmen kalıcı hükûmet sistemi tercihini yapamamış bir ülkedir. Özellikle son Anayasamız, parlamenter sistem hafızasından vazgeçememiş fakat başkanlık sisteminden de kopamamış, karmaşık aklın bulamacı bir hükûmet sistemi üzerinde oturmaktadır.

Kitapta İyimaya’nın 7 makalesine yer veriliyor.

 • Siyaset kurumunun ortak günahı Yasama Reformu
 • Bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamazlık kuralının halkoylaması hukuku yönünden değeri
 • Anayasa hazırlama süreci (Gözlemler – ürünler – öngörüler)
 • Başkanlık sistemini tartış(ama)mak yahut AK Parti modeli
 • Adalete odaklı yargı
 • Bireysel başvuru incelemesinde Anayasa uygunluk denetimi sorunu ve insan hakları mahkemesi modeli
 • Geçici 19’uncu madde ekseninde Cumhurbaşkanının Anayasal konumu

Ahmet İyimaya’nın çeşitli konularda basın açıklamaları ile

 • İnsan zararları mahkemelerinin kuruluş ve görevlerine dair kanun teklifine ilişkin adalet komisyonu raporu
 • Yüksek mahkemelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin adalet komisyonu raporu

olmak üzere iki komisyon raporunun bulunduğu Siyaset Hukuku Sorunları 2. Ciltte ele alınan diğer konular şu şekilde:

Öneri, Teklif ve Bazı Konuşmalar

 • Askıya alıcı veto konusunda geliştirdiğim öneri taslağı
 • Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu tasarılarının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine ilişkin geçici içtüzük teklifi
 • TBMM’nin oybirliği ile kabul ettiği üç temel kanun sebebi ile komisyon başkanı olarak yaptığım teşekkür konuşması
 • İnsan zararları mahkemelerinin kuruluş ve görevlerine dair kanun teklifim
 • Kurucu referanduma ilişkin bir öneri taslağı
 • Usuli kazanılmış hak konusunda sistemik br dönüşüm yapan ve yasalaşan bir madde teklifi
 • Düzelterek onama kararlarında sistemik dönüşümü öngören ve yasalaşan bir madde teklifi
 • Kesin hükmün kamu kurumları bakımından genel etkisi bağlamında geliştirilen ve komisyonca reddedilen bir madde teklifi
 • İnsan zararlarında tek yargı sistemini öngören ve yasalaşan madde teklifi
 • TBMM Komisyonlarının çalışma usul ve esasları hakkında yönerge taslağı hakkındaki görüş ve öneriler
 • 11’inci Cumhurbaşkanının tabi bulunduğu anayasal rejim (özellikle görev süresi sorunu)
 • Anayasa Mahkemesinin iki kararının genel hatları ile analizi
 • Hukuk Muhakemeleri Kanununun bir maddesinde değişiklik öngören önerge
 • Mahalli idareler ara seçimlerinin kaldırılmasına ilişkin teklifim konusunda genel kurulda yaptığım konuşma

Anayasa Uzlaşma Komisyonu

 • Anayasa Uzlaşma Komisyonunun ilk toplantısında komisyon üyesi olarak yaptığım konuşma metni
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonu tasarımına ilişkin ön düşünceler
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları ile ilgili kısa rapor
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının sona ermesi sebebiyle yaptığım basın açıklaması

Siyaset-Hukuku-Sorunlari-Cilt-2-_14822_1

Kitabın künyesi

Siyaset Hukuku Sorunları 2. Cilt

Ahmet İYİMAYA

Yetkin Basımevi

Yayın Kodu: ISBN 978-975-95907-2-7

Ankara 2015

586 Sayfa