Tahkim nedir?

Tahkim nedir sorusunun cevabını daha sağlıklı verebilmek için kelimenin Arapça kökenli olduğunu belirtmekte fayda var. Arapça isim olan Tahkim, “eskimiş” anlamına gelir. Türkçede ise tahkim “sağlamlaştırma, kuvvetlendirme” anlamında kullanılmaktadır.

Hukuk dilinde sıklıkla kullanılan Tahkim, “Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi”ne verilen isimdir. Hukuk terimi olarak tahkim, “sözleşmelerden doğan bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurulduğu” durumlara karşılık gelir ve bir özel hukuk kavramıdır. Tahkim,  1999 yılındaki Anayasa değişikliği sonrası İdare Hukukunda uygulanmaya başlandı.

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak adlandırılan tahkim, direkt bir yargısal faaliyeti de içerir.