Tüketici Hukuku – İlhan Kara

Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı İlhan Kara’nın imzasını taşıyan Tüketici Hukuku kitabı yeni kanuna göre hazırlandı.

Engin Yayınevi tarafından yayımlanan kitapta Banka Masrafları, Kayıp Kaçak Ücretleri ve Emsal Yargıtay Kararlarına yer veriliyor.

Kitabın ön sözünde şu ifadelere yer veriliyor:

Tüketici hukuku alanında yaşanan gelişmelerden dolayı mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yetersiz kalması nedeni ile hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Tüketici Kanunu ile daha önce yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu arasındaki gerekli ve zorunlu olan uyum sağlanmıştır. Yeni Kanun ile tüketiciler yönünden son derece önemli haklar sağlanmıştır. Özellikle uygulamada tüketici işlemine yönelik getirilen sınırlamalar, yapılan Kanunda yapılan düzenleme ile ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinin görev alanı önemli ölçüde genişlemiştir. Tüketici hukuku alanında yaşanan bu hızlı gelişmelere rağmen bu alanında yazılan kitap ve basılı yayınların yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Tüketici mahkemesi hâkimi olarak görev yaptığımız süre içerisinde bu alandaki basılı yayınların eksikliğini önemli ölçüde hissettik.

Tüketici hukuku ile ilgili katıldığımız bilimsel toplantılar ve eğitim çalışmalarında uygulayıcıların bu konuda eksiklik hissettiğini gördük. Bu nedenle bu alandaki eksikliği bir nebze de olsa gidermek için uygulayıcılara fayda sağlayacağı
düşüncesiyle 6502 sayılı Tüketici Kanunu hükümleri nazara alınarak katkı sağlamak üzere bu kitabın hazırlanmasına karar verdik.

Bu çalışmada tüketici hukuku ile ilgili bilimsel görüşler, 6502 Sayılı Tüketicinin Kanunun getirdiği yenilikler ve bunların değerlendirilmesi yanında özellikle uygulayıcıların ulaşmakta zorlandıkları yerleşik Yargıtay içtihatları ve
tüketici mahkemesi karar örneklerine yer verilmiştir. Kitapta yapılan atıflarda dipnotlarda “Daire Karar No: veya CD” olarak gösterilen atıflar ilerde muhtemel çalışmalarda bize kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. Uygulayıcılara
katkı sağlayacağı düşüncesi ile tüketici hukuku alanında güncel olan dava türleri ve güncel olma ihtimali yüksek olan konularla ilgili olarak uygulayıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte bu çalışmada farklı çözüm yolları konusunda değerlendirmeler yapılmaya özen gösterilmiştir.

tüketici hukuku

Yayınevi: Engin Yayınevi
Yazar: İlhan KARA
Baskı tarihi: 2015/03
ISBN: 978-975-320-516-0
Cilt: Sert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut: 16×24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı: 1