Tüm Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat – Lütfü BAŞÖZ – Ramazan ÇAKMAKÇI

Türk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın eklendiği kitapta kanun maddeleri ve mevzuat en güncel hali ile okuyucuya sunulmuştur. Bu kitap, okurların kitaplığında bulunması gereken bir kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Lütfü BAŞÖZ & Ramazan ÇAKMAKÇI
Yayınevi: Legal Kitabevi
ISBN: 978-605-43-541-77
Baskı tarihi: 2015-Haziran
Cilt: Karton Kapak
Boyut: 13 x 19 cm
Sayfa Sayısı: 1098

1435915657

İÇİNDEKİLER

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi . 13
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası . 31
Türk Ceza Kanunu . 111
Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun .231
Ceza Muhakemesi Kanunu . 237
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun . 363
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Mülga) . 371
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun . 379
Cezaların İnfazı Hakkında Kanun (Mülga) . 439
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun .455
Adli Sicil Kanunu .473
Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun . 481
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun . 483
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu . 501
Çocuk Koruma Kanunu . 511
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu . 527
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu .533
İnfaz Hâkimliği Kanunu .551
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun .555
Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu .575
Kabahatler Kanunu .589
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu .607
Çek Kanunu . 627
Kimlik Bildirme Kanunu . 639
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu .645
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun .653
Emniyet Teşkilatı Kanunu . 661
Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu . 705
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun . 725
Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar . 737
Hakkında Kanun . 737
Tanık Koruma Kanunu . 741
Terörle Mücadele Kanunu . 753
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu . 777
Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun . 791
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun . 805
Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  . 813
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun . 829
Türk Bayrağı Kanunu . 833
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun . 837
Tebligat Kanunu . 843
Orman Kanunu . 861
Türk Bayrağı Tüzüğü . 909
Adlî Kolluk Yönetmeliği . 931
Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği . 945
Adlî Sicil Yönetmeliği . 965
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik . 977
Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği . 985
Suç Eşyası Yönetmeliği . 1009
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik . 1021
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik . 1029
Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik . 1055
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik . 1073
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik . 1093