Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı 5. Baskı

Anayasa Hukukçuları Derneği tarafından ilk baskısı 2012 yılında yayına hazırlanan Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı kitabının son değişikliklere göre gözden geçirilerek güncellenmiş 5. baskısı yayımlandı. Kitap, Adalet Yayınevi etiketiyle satılıyor.

Türkiye’de Anayasa Hukuku alanındaki araştırmaların gelişmesini teşvik etmek, toplumdaki anayasal ve demokratik bilinci artırmak amacıyla önemli olan Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı kitabı, Türkiye’nin anayasal gelişimini anayasa metinleri üzerinden ortaya koymaktadır.

Halen yürürlükte bulunan ve Türk Anayasa Hukuku açısından önemli olan kanun metinlerinin eklendiği yeni baskıda uluslararası insan hakları sözleşmeleri metinlerine de yer verildi. Böylece Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı 5. Baskısında bütüncül bir özellik kazandı.

Mevzuatın bu yeni baskısında ilk dört baskıda yer alan anayasa metinleri ve kanun metinleri de tek tek gözden geçirildi. HSYK Kanununda ve Bilgi Edinme Kanununda yapılan son değişiklikler yeni baskıya işlendi. Bu değişiklikler işlenirken aynı zamanda dipnotlar verilmek suretiyle okuyucuya değişiklik bilgisi ve önceki kanun metninin sunulmasına özen gösterildi. Son olarak kitabın tahsisi de yapıldı ve okuyucunun beğenisine sunulmak üzere son baskısı gerçekleştirildi.

16 Nisan 2017 tarihli referandum sonucu 6771 sayılı Kanun ile Anayasa’da yapılan değişiklikler farklı tarihlerde yürürlüe gireceğinden, mevzuat metni de buna göre düzenlendi. 6771 sayılı Kanunu’nun 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylamasında kabul edilmesiyle birlikte bu tarihte yürürlüğe giren değişiklikler metne doğrudan işlenmiş olup yürürlük tarihi “birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarih” olan değişiklikler dipnotlarda ilgili maddenin mevcut halinin altında işlenmiştir.

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı İçeriği

1982, 1961, 1924, 1921, 1876 Anayasaları
TBMM İçtüzüğü
Siyasi Parti, Seçim ve Halkoylamasına Dair Kanunlar
Anayasa Mahkemesi ve HSYK Kanunları
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanunlar
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolleri
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

Anayasa Hukuku Mevzuatı 5. Baskısını Adalet Yayınevinin sitesinden satın alabilirsiniz.