Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında İstinaf ve Bireysel Başvuru Yuvarlak Masa Toplantısı

Düzenleyen:

Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında İstinaf ve Bireysel Başvuru Yuvarlak Masa Toplantısı; “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi” kapsamında Anayasa Mahkemesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

02 – 03 Haziran 2017; Saat: 09.30 – 19.00

Yer:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu

Konular:

 • Ulusal İçtihadın Temel Hak ve Özgürlüklerle Uyumlu Hale Getirilmesinde Bireysel Başvurunun Rolü / Ülke Tecrübeleri
 • Anayasa Şikâyetinde Federal Almanya Tecrübesi
 • Anayasa Şikâyetinde İspanya Tecrübesi
 • İstinaf Kanun Yolu ve Ülke Tecrübeleri
 • Türkiye’de İstinaf Kanun Yolunun İlk Yılının Değerlendirilmesi
 • İstinaf Kanun Yolunun Yargılama ve Tutuklama Sürelerine Etkisi
 • Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılmasının İstinaf ve Bireysel Başvuruda Denetimi
 • Kanun Yolu ve Bireysel Başvuru İncelemelerinde Silahların Eşitliği İlkesi ve Savunma Hakkı
 • Anayasal Bir Hak Olarak Gerekçe ve Gerekçenin İstinaf ve Bireysel Başvuruda Denetimi

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • Christos Giakoumopoulos, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü
 • Prof. Dr. Rick Lawson, Leiden Üniversitesi, Hollanda
 • Tatiana Termacic, Avrupa Konseyi
 • Prof. Dr. Philip Kunig, Türk Alman Üniversitesi, Almanya
 • Prof. Dr. Juan Antonio Hernandez Corchete, İspanya Anayasa Mahkemesi, İspanya
 • Prof. Dr. Osman Doğru, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Selim Doğanay, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkan Yardımcısı
 • Dr. Atilla Nalbant, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 • Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Türk-Alman Üniversitesi
 • Prof. Dr. Íñigo Ortiz de Urbina, Complutense Üniversitesi, İspanya
 • Prof. Dr. Gordan Kalajdziev, Üsküp Üniversitesi, Makedonya
 • Prof. Dr. Mirela Bogdani, Tiran Üniversitesi, Arnavutluk
 • Nassima Hanafi, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzluğa Karşı Mücadele Ulusal Birimi, Cezayir
 • Prof. Dr. İbrahim Dülger, Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Nuno Brandao, Coimbra Üniversitesi, Portekiz
 • Prof. Dr. Roberto Kostoris, Padua Üniversitesi, İtalya
 • Dr. Massimo Bolognari, Padua Üniversitesi, İtalya
 • Doç. Dr. Anna Maria Getos, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
 • Yrd. Doç. Dr. Lucija Sokanovic, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
 • Dr. Peter Pavlin, Adalet Bakanlığı, Slovenya
 • Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 • Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mahmut Koca, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Fahri Gülay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı
 • Hayri Kaynar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı
 • Prof. Dr. Bahri Öztürk, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Alparslan Azapağası, Adalet Bakanlığı Strateji Başkanı
 • Dr. Mustafa Saldırım, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
 • Rıdvan Güleç, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 • Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Szomora Zsollt, Szeged Üniversitesi, Macaristan
 • Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı
 • Murat Azaklı, Anayasa Mahkemesi Komisyonlar Başraportörü
 • Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ali Rıza Çınar, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Pınar Ölçer, Leiden Üniversitesi, Hollanda
 • Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 • Prof. Dr. Faruk Turhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ali Naki Ceylan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Başkanı
 • Vuslat Dirim, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Hakan Karakehya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Erol Pohlreich, Berlin Humbolt Üniversitesi, Almanya
 • Prof. Dr. Çetin Arslan, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Mustafa Eşer, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Başkanı
 • Mustafa Artuç, Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı
 • Celal Mümtaz Akıncı, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 • Prof. Dr. Cumhur Şahin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Erdal Yerdelen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Vahit Bıçak, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Muharrem Özen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ramazan Gürkan, Adalet Bakanlığı CİGM Daire Başkanı
 • Adem Galip Dinçtürk, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Daire Başkanı
 • Hamit Yelken, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Muammer Topal, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 • Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Cumhur Şahin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • M. İlhan Koç, Anayasa Mahkemesi Araştırma ve İçtihat Birimi Başraportörü
 • Michael Ingledow, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi
 • Burhan Üstün, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili