Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesi Uyarınca Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Eğitim, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir. Kayıt için