Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 4

Düzenleyen:

Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 4, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

23 Ekim 2020 Cuma – 10.00

Yayın:

İÜHF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı YouTube Kanalı

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Arslan Kaya – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Mehmet Helvacı – İÜHF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Ali Paslı – İÜHF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Dr. Adem Aslan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – İÜHF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi İlhan Yiğit – İÜHF Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim. Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydoğan – İÜHF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Ahmet Özgan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
 • Ayşe Albayrak Doğan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Halil Çonkar – İÜHF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Sempozyum Konuları:

 • Hukuk Dairesinin 2019 Yılı Kararları İstatistiği
 • Ticari Dava
 • Acentelerin Aracılık Ettiği İşlemler Sebebiyle Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu ve Bu Bağlamda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
 • Anonim Ortaklığının Haklı Sebeple Feshinde Fesih Dışındaki Diğer Çözüm Yollarının Uygulanmasında Kararı Veren Mahkemenin Rolü
 • Limited Şirket Müdürünün Azli
 • Zamanaşımına Uğrayan Bonodaki Vade Tarihinin Temel İlişkiye Dayalı Bir Davada Temerrüde Esas Alınamayacağına Dair 2019/1-8 Sayılı 25.12.2019 tarihli içtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi
 • Sınırlı Ayni Hak Sahibinin İzninin Malikin Sigorta Tazminatının Tahsili Talebiyle Açacağı Davaya Etkisi Meselesi

Sempozyum Programı