Van Barosu

Baro Kuruluşu

1967 yılında kurulan Van Barosu, uzun yıllar Muş,Bitlis ve Hakkari illerini de kapsar biçimde, Bölge Barosu niteliğinde faaliyet yürütmüştür. Van Bölge Barosuna bağlı illerde, Avukatlık Yasası uyarınca, baro kurabilmek için yeterli avukat sayısına ulaşıldıktan sonra, bu illerdeki avukatlar tarafından, barolar kurulmuş olup, Van Barosu’ndan ayrılmışlardır. Baro resmi olarak bölge barosu niteliğini yitirmiş olmasına karşın, baroya kayıtlı avukatların yanı sıra, fiili olarak Van ili çevresinde yer alan illerdeki avukatlara da meslek içi eğitim seminerleri vasıtasıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Baronun ilk başkanlığını 1967-1968 yılları arasında Av. Nevzat Tüfenkçi yapmıştır.

Baro bünyesinde çeşitli komisyonlar oluşturulmuş, bu komisyonlar sayesinde, avukatların sorunlarına ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verilmeye çalışılmaktadır. Halen baronun bünyesinde aktif olarak çalışan 13 adet komisyon bulunmaktadır.

Bu Komisyonlar; İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Mülteci Hakları Komisyonu, Staj Eğitim Komisyonu, Mesleki Dayanışma Komisyonu, CMK Hizmetleri Komisyonu, Bilişim Komisyonu, Çevre Komisyonu, Etik Komisyonu, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, Sığınmacılar, Yabancılar ve Mülteciler Komisyonu, Yayın ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu, Kamu Avukatları Komisyonu.

Baro Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Murat Timur

Başkan Yardımcısı: Av. Doğan İlhan       

Genel Sekreter: Av. Hülya Korkmaz

Sayman: Av. Hasan Serhat Eryiğit

Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Zülküf Uçar, Av. Muazzez Çağlar, Av. Hamza Çiftçi, Av. Selçuk Görünüş, Av. Tuğrul Harun Sevimli, Av. Sefer Kurt, Av. Mehmet Zeki Kutluk

Avukat Sayısı

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Van Barosu 65’i kadın olmak üzere 333 kayıtlı avukata sahip.

Van Barosu resmi internet sitesi:  www.vanbarosu.org.tr