Yeni Çıkan Hukuk Kitapları Ekim 2020

Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, Ağustos ayında başlattığımız yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye devam ediyoruz.

Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli olan bu listede, sadece ilk kez yayımlanan eserlere yer verdik. Ekim ayında 1. baskısını yapan hukuk kitaplarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Türk iş Hukukunda İşçinin Ücretinin Düşürülmesi

 • Hazırlayan: Adil Anlama
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 304

Banka Teminat Mektupları

 • Hazırlayan: Bengisu Önder
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 186

Vergilendirme Alanında Yürütme Organına Tanınan Yetkiler ve Yargısal Denetimi

 • Hazırlayan: Nergis Kaplan Dönmez
 • Yayınevi: Ekin Basım Yayın
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 345

İşverenin Eşit Davranma Borcu

 • Hazırlayanlar: Metin Bozkurt
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

 • Hazırlayanlar: Murat Demircioğlu, Doğan Korkmaz, Hasan Ali Kaplan
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 389

Ana Gayrimenkulde Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

 • Hazırlayan: Ali Hulki Cihan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 172

Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk

 • Hazırlayan: Zehra Gizem Ateş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 219

İstirdat Davası

 • Hazırlayan: Ömer Faruk Demir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 287

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma Borcu

 • Hazırlayan: Zafer Tatlısoy
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 132

Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında “Sendika Hakkı”

 • Hazırlayan: Sezgi Öktem Songu
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 463

Anonim Şirket Türü Aile Şirketlerinde Esas Sözleşme ve Aile Anayasası

 • Hazırlayan: Betül Kondu Kaya
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020- 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 267

Medeni Yargılama Hukukunda Davada Teminat

 • Hazırlayan: Yusuf Türkmen
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 134

İş Hukukunda Dinlenme ve İzin Hakları

 • Hazırlayan: Namık Hüseyinli
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 512

Koronavirüs Pandemisinin Sosyal Sigorta Ve Tazminat Haklarına Etkisi

 • Hazırlayan: Mustafa Tugay
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 170

Aile İçi Şiddet Ve Kişiyi Aile İçi Şiddetten Koruyan Hukuki İmkanlar İstanbul Sözleşmesi

 • Hazırlayan: Süleyman Kandemir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 202

Medeni Usul Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi

 • Hazırlayan: Osman Duran
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 352

Hukuk Davalarında Taraf Sıfatı Husumet Ehliyeti

 • Hazırlayan: Filiz Berberoğlu Yenipınar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 328

Yargı Kararları’nda Enjeksiyon ve Sorumluluklar

 • Hazırlayanlar: Ümit Erdem, Yakup Gökhan Doğramacı
 • Yayınevi: Legal Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020
 • Sayfa Sayısı: 519

Hukukun Temel Kavramları

 • Hazırlayanlar: Murat Doğan, Aynur Hasoğlu, Gökhan Şahan, Ahmet Hulusi Akkaş, İsmail Atamulu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 336

Kira Sözleşmesinde Yan Gider

 • Hazırlayan: Gülce Yüce
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 154

659 Sayılı Khk Kapsamında İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümü

 • Hazırlayan: Deniz Özder
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 124

İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Sınırlandırılması

 • Hazırlayan: Barış Karakurt
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 183

İşçilik Alacakları Ve Hesaplamaları

 • Hazırlayanlar: Haluk Hadi Sümer, Hasan Kayırgan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 528

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tebligat

 • Hazırlayanlar: Mutlu Can Dağlı
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 143

Ceza Yargılamasında Jüri

 • Hazırlayan: Bedirhan Erdem
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 175

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları

 • Hazırlayan: Çağatay Çınar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 168

Ceza Muhakemesine Egemen İlkeler Işığında Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları

 • Hazırlayan: Cengiz Apaydın
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 322

Özel İçtihatlarla Tebligat Kanunu

 • Hazırlayan: Şahin Topal
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 399

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

 • Hazırlayan: Hülya Tan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 121

Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminatın Kapsamı ve Riziko

 • Hazırlayan: Hale Aydoğmuş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 168

Covid-19’un (Koronavirüs)Türk Hukukuna Etkileri

 • Hazırlayan: Murat Balcı
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 479

Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Oturma Hakkı

 • Hazırlayan: Hasan Güney Güleç
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 155

Hukuk Yargılamasında İstinaf ve Temyiz

 • Hazırlayan:Mahmut Coşkun
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 471

Açıklamalı-İçtihatlı Memurluğun & Kamu Görevinin Sona Ermesi

 • Hazırlayanlar: İbrahim Pınar, Öner Çalışkan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 337

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Usul-Şartlar-Suçlar ve Hüküm

 • Hazırlayan: Gökhan Taneri
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 255

Hekimin Özen Borcuna Aykırılıktan Doğan Sözleşmesel Sorumluluğu

 • Hazırlayan:Nihan Koyuncu Aktaş
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 369

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Cısg) Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri

 • Hazırlayan: Yasemin Durak
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 470

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Bu Yükümlülükleri İhlalinden Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Abdulhamid Zor
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 234

Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların Sosyal Güvenlik Hakları

 • Hazırlayan: Evran Kırmızı
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 356

Açıklamalı-Notlu İdari Yargılama Usulü Kanunu

 • Hazırlayanlar: Gül Fiş Üstün, Turan Yıldırım
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 784

Vergi Yargılaması Hukukunda Temyiz

 • Hazırlayan: Remzi Dirikoç
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 152

Parlamento Hukuku

 • Hazırlayanlar: Ömer Faruk Gençkaya, Fahri Bakırcı, Ozan Ergül, Abbas Kılıç, Gündüz Alp Aslan, Salim Işık, İsmail Yüksel
 • Yayınevi: Lykeion Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020
 • Sayfa Sayısı: 509

Sigorta Tazminatı ve Bedelinin Muacceliyeti

 • Hazırlayan: Ali Haydar Yıldırım
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020
 • Sayfa Sayısı: 376

Türk Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu

 • Hazırlayan: Busenaz Bahadır
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 128

Örgütsel Davranış ve İş Hukukuna Yansımaları

 • Hazırlayanlar: Sevinç Köse, Mustafa Alp
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 428

Deniz Ticareti Hukuku I

 • Hazırlayan: Fevzi Topsoy
 • Yayınevi: Legal Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 563

Savcılık ve Adli Kolluk Uygulamasında Cinayet Soruşturmaları

 • Hazırlayan: Ahmet Aslan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 318

Sağlık Hukukuna Giriş

 • Hazırlayan: Polat Tuncer
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 660

İdare Hukukuna Giriş

 • Hazırlayan: Polat Tuncer
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 555

Marka Hukuku

 • Hazırlayan: İbrahim Yanar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 712

İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi

 • Hazırlayan: Mehpare Çaptuğ
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 292

İlamat Torbası

 • Hazırlayanlar: Ali Cem Budak, Vural Karaaslan
 • Yayınevi: Filiz Kitabevi
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 216

Boşanma ve Nafaka Rehberi

 • Hazırlayan: Onur Kılıkçıer
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020
 • Sayfa Sayısı: 242

Yargı Kararları Işığında SGK Para Cezaları

 • Hazırlayan: Nazım Taha Koçak
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 155

Avukatlar, Mali Müşavirler ve İK Yöneticileri için İş Davaları Rehberi

 • Hazırlayan: Mustafa Baysal, Fuat Birkan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020
 • Sayfa Sayısı: 608

Temel Hukuk Dizisi Sigorta Hukuku

 • Hazırlayan: Mehmet Özdamar, Burak Doğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ekim 2020
 • Sayfa Sayısı: 192
Okuma önerisi:  Yeni Çıkan Hukuk Kitapları - Ağustos 2020