Yeni Çıkan Hukuk Kitapları Eylül 2020

Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, geçtiğimiz ay başlattığımız yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye devam ediyoruz.

Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli olan bu listede, sadece ilk kez yayımlanan eserlere yer verdik. Eylül ayında 1. baskısını yapan hukuk kitaplarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

 • Hazırlayanlar: Ahmet M. Kılıçoğlu, Kumru Kılıçoğlu Yılmaz
 • Yayınevi: Tarhan Kitabevi
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 274

Deniz Ticareti Hukuku

 • Hazırlayan: Hacı Kara
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 500

Kazanılmış Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Temellendirilmesi

 • Hazırlayan: Burçin Aydoğdu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 154

İlamlı İcra Takibinde İcra Mahkemesi Tarafından İcranın Geri Bırakılması

 • Hazırlayan: Mehmet Köle
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 362

Kıymetli Evrak Hukuku

 • Hazırlayan: Şaban Kayıhan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 328

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Getirilmemesi Suçu

 • Hazırlayan: Erkam Yılmaz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 180

Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi Tanım Yargı Kararları Örnek Vaka Analizleri

 • Hazırlayanlar: Gökhan Ata, Ersan Durulgan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 472

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Ortaklıklarda Sermayenin Korunması İlkesi

 • Hazırlayan: Harun Eryiğit
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 348

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ile İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarından Örnekler

 • Hazırlayanlar: Hüseyin Murat Develioğlu, Murat Kara
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 405

Satış Sözleşmesi Çerçevesinde Ayıptan Sorumlulukta Zamanaşımı ve Ayıptan Doğan Def’i Hakları

 • Hazırlayan: Doğan Kara
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 486

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2019)

 • Hazırlayanlar: Arslan Kaya, İbrahim Çağrı Zengin, Ahmet Furkan Sorkun, Nurgül Yıldız, M.Enes Yıldız, Elif Oğuz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 587

Konkordato Mühleti ve Alacaklılar Bakımından Sonuçları

 • Hazırlayan: Rukiye Duran
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 300

Kooperatif Ortağının Hak ve Yükümlülükleri

 • Hazırlayan: Remziye Demir
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 113

Kişiliğin Korunması Bağlamında İşçiye Ait Kişisel Verilerin Korunması

 • Hazırlayan: Nazlı Elbir
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 377

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu

 • Hazırlayan: Burak Melemez
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 240

Tescilli Tasarımlarda Yenilik ve Ayırt Edicilik Unsurları

 • Hazırlayan: S. Özgür Memişoğlu
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

Sigorta Hukuku

 • Hazırlayanlar: Mehmet Özdamar, Burak Doğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 192

Polis Hukuku

 • Hazırlayan: M.Emin Artuk Armağan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 416

Kıdem Tazminatı Fonu

 • Hazırlayan: İsmail Kök
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 199

Kamu ve Özel Hukuk Açısından Mülkiyet Hukuku

 • Hazırlayan: Yener Ünver
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 239

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Hazırlayanlar: M.Fatih Uşan, Canan Erdoğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 512

Türk Vergi Sistemi

 • Hazırlayan: Ali Değirmendereli
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

Dava Şartı Arabuluculuk Uygulamaları

 • Hazırlayanlar: İlker Koçyiğit, İzzet Yeşilkaya
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1005

Tazminat ve Alacak Davalarında Güncel Sorunlar Cilt – II

 • Hazırlayan: Çelik Ahmet Çelik
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 293

Deniz Ticareti Hukuku

 • Hazırlayan: Şaban Kayıhan
 • Yayınevi: Umuttepe Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 440

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri

 • Hazırlayanlar: Şaban Kayıhan, Özcan Günergök, İhsan Hüseyin
 • Yayınevi: Umuttepe Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 280

Aynı Fiilden Bir Kez Yargılanma

 • Hazırlayan: İbrahim Şahbaz
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 213

Vergi, Cilt – 1

 • Hazırlayan: Coşkun Can Aktan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 482

Vergi, Cilt – 2

 • Hazırlayan: Coşkun Can Aktan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 500

Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller

 • Hazırlayan: Fidan Ermumcu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 159

Yargıtay Uygulamasında Muris Muvazaası

 • Hazırlayan: Onur İnci
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 142

Roma Özel Hukuku

 • Hazırlayan: Özlem Söğütlü
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 751

Denizde Yük Taşımacılığında Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sorumluluk

 • Hazırlayan: Buğracan Bican
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 256

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma

 • Hazırlayan: Olgun Değirmenci
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 434

Modern İnfaz Hukuku ve Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Kurumu

 • Hazırlayan: Ramazan Sanıvar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 748

İmar Planları ve Davaları

 • Hazırlayanlar: Ali Rıza İlgezdi, Eren Sönmez, Cem Güçlü
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 640

Engelli Hakları ve Ayrımcılık Yasağı

 • Hazırlayan: Buket Deniz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 201

Sosyal Medya ve Basın Hukuku

 • Hazırlayan: Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman, Erkal Hilmi Kart
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1040

Adil Yargılama İlkesi Kapsamında Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi

 • Hazırlayan: Mert Asker Yüksektepe
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 872

Adil Yargılama ve Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları

 • Hazırlayan: Mert Asker Yüksektepe
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020
 • Sayfa Sayısı: 528 – 1. BaskıHazırlayan: Mert Asker Yüksektepe
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 528

Uygulamada Sık Karşılaşılan Örnek Sözleşme Metinleri

 • Hazırlayan: Paluri Arzu Kal Demirçi
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 748

Hugo Grotius ve John Locke’da Doğal Hukuk Öğretisi

 • Hazırlayan: Mustafa Can Özdemir
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 127

Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İşlemleri

 • Hazırlayan: Mert Asker Yüksektepe
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 916

Tehdit, Şantaj ve Cebir Suçları

 • Hazırlayan: Mert Asker Yüksektepe
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 191

Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi

 • Hazırlayan: Oktay Uygun, Egemen Esen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 628

Milletlerarası Özel Hukukta İflas Uyuşmazlıklarının Çözümü

 • Hazırlayan: İlyas Gölcüklü
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı:316

Doğa Bilimlerinin Hukuk Felsefesine Etkisi: Modern ve Postmodern Paradigma Ekseninde Bir Değerlendirme

 • Hazırlayan: Dilara Buket Tatar
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 233

Yargıtay Kararları Işığında Sorularla Önalım Hakkı

 • Hazırlayan: Ahmet Durap
 • Yayınevi: Bilgi Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 100

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukukunda Zamanaşımı

 • Hazırlayan: Faruk Kerem Giray
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 240

İnşaat Sözleşmelerinde Süre Uzatımı ve FIDIC Sözleşmelerindeki Görünümü

 • Hazırlayan: Tuğçe Bilgetekin
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 310

Anonim Şirketler Hukukunda Uyum (Compliance)

 • Hazırlayan: Tuğçe Nimet Yaşar
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 475

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eklenecek Değerler ve Uygulaması

 • Hazırlayan: Melisa Gündoğdu Özbek
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 222

Osmanlı Hukukunda Sulh Sözleşmesi

 • Hazırlayan: Esra Çetinkaya
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020- 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 211

İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçinin Hukuksal Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Serhat Ertok
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

 • Hazırlayanlar: Yücel Oğurlu, Cüneyd Altıparmak
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 283

Sürekli Eser Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Banu Demir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020- 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

Türk Ceza Kanunu’nda Gıda Suçları

 • Hazırlayan: Tunç Demircan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 316

Ceza Muhakemesi Hukukunda Akıl Hastalığı

 • Hazırlayan: Abdülbaki Giyik
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 359

Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip

 • Hazırlayan: Sedat Kaya
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 231

Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkına Etkisi

 • Hazırlayan: Seher Tuncel
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 233

2020 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma

 • Hazırlayan: İsmail Demir
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 775

Hakim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları ve Yargılanma Usulleri

 • Hazırlayan: Bahattin Aras
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 593

Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk

 • Hazırlayan: Süha Tanrıver
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 186

Avrupa Vergi Hukuku

 • Hazırlayan: Tuncay Görgülü
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 194

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanık ve Beyanının Güvenilirliği

 • Hazırlayan: Nureddin Bozalan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 151

Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu

 • Hazırlayan: Devrim Aydın
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 238

Kadın Hukuku

 • Hazırlayan: Ömer Uğur Gençcan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1712

Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili

 • Hazırlayan: Hayrettin Kurt
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı:302

Hesap İşleri – Mali Bilirkişi Rapor Örnekleri

 • Hazırlayan: Sabri Burak Arzova
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 439

Cayma Hakkı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılması

 • Hazırlayan: Rabia Ünaldı
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 223

Nitelikleri, Hak ve Yükümlülükleri Kapsamında Avukatlık Suçları

 • Hazırlayan: İsa Çelik
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 616

Yapı Kullanma İzin Belgesi

 • Hazırlayanlar: Ali Rıza İlgezdi, Gökhan Batak
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 237

Türk İş Hukukunda Muvazaalı İşyeri Devri

 • Hazırlayan: Zeynep Anıl Atay
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

Çocuk Yargılamalarında Yapılan Tüm Hatalar ve Bozma Nedenlerı

 • Hazırlayan: Gülay Uçar Kılınç
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 443

Yeni Vakıf Davaları

 • Hazırlayan: Veli Tolu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 405

İmar Barışı: Yapı Kayıt Belgesi

 • Hazırlayanlar: Rıdvan Akın, Emre Soyer
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 321

Kamu Personeli Ceza Soruşturma Usulü

 • Hazırlayanlar: İbrahim Pınar, Öner Çalışkan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 695

Medeni Usul Hukukunda İstinaf

 • Hazırlayan: Derya Ece Katayıfçı
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 304

Marka ve Ticaret Unvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi

 • Hazırlayan: Muhammet İkbal Karadaş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 183

Duygusal İstismar

 • Hazırlayan: Güliz Kolburan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 209

An Overview of The Additional Protocol to The Council of Europe Convention on The Prevention of Terrorism

 • Hazırlayan: Ahmet Ulutaş
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 126

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuğun İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı

 • Hazırlayan: Elif Kösesoy
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik

 • Hazırlayan: Fulya Aydınlı Kulak
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 203

Tüketim Yaklaşımları

 • Hazırlayanlar: Mehmet Marangoz, Aytekin Fırat
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 431

İbn Haldun ve Herbert Spencer’da Kanun ve Otorite

 • Hazırlayan: Ayşe Yaşar Ümütlü
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020
 • Sayfa Sayısı: 262

Devletin Dış Borcu

 • Hazırlayan: Halil Rahman Başaran
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 207

Türk İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

 • Hazırlayanlar: Selman Sacit Boz, Can Ceylan, Mehmet Nacak, Çağrı Bayer
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 296

İş Hukuku

 • Hazırlayan: Deniz Bayeren
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 264

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi

 • Hazırlayan: Ufuk Dikbaş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 142

Arabuluculuk Sözleşmesi

 • Hazırlayan: Onur İlhan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 311

Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesinin İstisnası Olarak Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

 • Hazırlayan: Ulaş Baran Kuş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 248

Limited Şirkette Yönetim

 • Hazırlayan: Sefa Berat Karabağ
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 235

Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlikle Tahliye

 • Hazırlayan: Levent İnce
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 647

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

 • Hazırlayan: Ahmet M. Kılıçoğlu
 • Yayınevi: Tarhan Kitabevi
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 134

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler

 • Hazırlayanlar: Hamza Ateş, Mücahit Bıyıkoğlu
 • Yayınevi: Der Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

Kurumsal Yönetim Üzerine Düşünceler

 • Hazırlayan: Mehmet Tolga Görgülü
 • Yayınevi: Legal Yayınevi
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 332

Teorik ve Pratik Yönleriyle Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi

 • Hazırlayan: M. Beşir Acabey
 • Yayınevi: Tarhan Kitabevi
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı:306

İcra Hukuku ve İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme Haczin Hukuki Niteliği

 • Hazırlayan: Şükran Akgün
 • Yayınevi: Der Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 374

Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Tam Yargı Davalarında Zamanaşımı

 • Hazırlayan: Mehmet Öget
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi:Eylül 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 244

Pratik Eşya Hukuku

 • Hazırlayan: Oğuz Sadık Aydos
 • Yayınevi: Gazi Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 229

Türk İş Hukukunda Haksız Fesih

 • Hazırlayan: Seracettin Göktaş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 496

Vergi Hukuku Özelinde Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

 • Hazırlayan: Kader Melis Topçu
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 591

İstihbarat Hukuku Kapsamında Suçun İşlenmesini Önlemek Amacıyla İletişimin Denetlenmesi Tedbiri

 • Hazırlayan: Maşallah Maral
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 223

Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları Yargı Kararları ve Özelgeler

 • Hazırlayan: Serkan Özdemir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 359

Ceza Davalarında Sık Karşılaşılan Problemler ve Tck Notları

 • Hazırlayan: Suat Çalışkan
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 651

Seri Muhakeme Usulü Basit Yargılama Usulü Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

 • Hazırlayan: Suat Çalışkan
 • Yayınevi: Platon Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 380

Ceza Hukuku Özel Hükümler Cilt II

 • Hazırlayan: Mustafa Özen
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 896

Kabahatler Hukukunun Genel Esasları

 • Hazırlayan: Ali Pehlivan
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 328

Eşya Hukuku

 • Hazırlayan: Hüseyin Hatemi
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 168

Acente ve Tek Satıcılık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı

 • Hazırlayanlar: Selenay Kurt, Melih Akkurt
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 121

İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerde “Sözleşmede Değişiklik”

 • Hazırlayan: Nida Malbeleği
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 342

Tutuklamada Kuvvetli Suç Şüphesi

 • Hazırlayan: Ayça Akpek
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 183

Themis – İnsan Hakları ve Demokratikleşme

 • Hazırlayan: Reşit Gürbüz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 312
Okuma önerisi:  Hukukçulara İlham Verecek TED Konuşmaları

Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz El Kitabı

 • Hazırlayan: Fidan Balcı
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 295

Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Ceza Hukuku Açısından Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler

 • Hazırlayan: Dilek Çavuşoğlu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 318

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

 • Hazırlayan: Şaban Cankat Taşkın
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 219

İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Yapmak Suçları

 • Hazırlayan: Enes Köken
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 158

Sulh Hukuk Davaları

 • Hazırlayan: Aydın Tekdoğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1144

Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 2

 • Hazırlayan: Aydın Tekdoğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1376

Tıbbi Uygulamadan Doğan İdari Yargı (Tam Yargı) Davaları

 • Hazırlayanlar: Serkan Çınarlı, Fidan Ermumcu, Orhan Meral
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 303

Nüfus – Kamulaştırma – İmar Davaları ile İcra İflas Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C:3

 • Hazırlayan: Aydın Tekdoğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1096

Dosyanın İşlemden Kaldırılması

 • Hazırlayan: Yunus Eraslan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 262

Medeni Kanuna İlişkin Asliye Hukuk Davaları C:1

 • Hazırlayan: Aydın Tekdoğan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1296

Introduction to Turkish Business Law

 • Hazırlayanlar: Ali Cem Budak, Mustafa Okan Yağcı
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 188

Constitutional Law in a Nutshell

 • Hazırlayan: Engin Saygın
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 430

Introduction to Law in a Nutshell

 • Hazırlayan: Engin Saygın
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 382

Patent Hakkının Sınırları ve İstisnaları

 • Hazırlayan: Başak Özkök Özmen
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 461

Abonelik Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Yakup Bal
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 182

Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 • Hazırlayan: Yasin Köse
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 190

İşçilik Alacakları – İşe İade

 • Hazırlayan: Şentürk Dursun
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 788

Defansif Tıp

 • Hazırlayanlar: Hüseyin Cem Barlıoğlu, Fatma Aba Harmancı, Ayşe Almıla Tanrıverdi
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 136

Örnek Dilekçeler

 • Hazırlayan: Filiz Berberoğlu Yenipınar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 776

KDV İade Uygulamaları

 • Hazırlayanlar: Enver Çoban, İbrahim Öztürk
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 196

Cumhuriyet Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi

 • Hazırlayan: Asım Kaya
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 351

Sabit Derece Sistemi ve İstisnaları

 • Hazırlayan: Ebru Köroğlu
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 120

Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemeler

 • Hazırlayan: Esra Demir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 224

Haczedilmezlik Şikayeti

 • Hazırlayan: Gökhan Taneri
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 342

Türk Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları

 • Hazırlayan: Serkan Özdemir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 360

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Usulü

 • Hazırlayan: Abdullah Berat Memiş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

İş Hukukunda Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi

 • Hazırlayan: Ali Baran Çetiz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 118

Hedefte Sapma ve Ceza Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Özge Ceren Yavuz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 184

Yalan Tanıklık Suçu

 • Hazırlayan: Asuman İnce Tunçer
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 280

Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvuruların Ön İncelemesi ve Kabul Edilebilirliği

 • Hazırlayan: Metin Baykan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 287

İcra Takibinde Şikayet

 • Hazırlayan: Filiz Berberoğlu Yenipınar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 304

Ceza Hukukunda Yaptırım Sistemine İlişkin Temel Sorunlar ve Güncel Zorluklar

 • Hazırlayan: Yener Ünver
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 240

Nemo Tenetur İlkesi Bağlamında Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması

 • Hazırlayan: Çiğdem Adar Özdemir
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 142

İflas Yolu ile Adi Takip

 • Hazırlayan: Filiz Berberoğlu Yenipınar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Eylül 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 424