Av. Yasemin Babayiğit: Türkiye’de Hayvan Hakları Olması Gerektiği Düzeyde Değil


Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Topluluğu‘nun YouTube canlı yayınına katılan İstanbul Barosu YK Üyesi ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Yasemin Babayiğit, hayvan haklarının Türkiye’de mevzuattaki yeri ve yasal zemini hakkında bilgiler verdi.

Hayvanlara karşı gerçekleştirilmesi yasaklanan eylemlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu‘nda suç değil kabahat olarak tanımlanmasını, bu kabahatlere de sadece idari para cezası verilmesini eleştiren Yasemin Babayiğit, Türkiye’de bir hayvanı öldürmenin kabahat olarak kabul edildiğini dile getirdi. Buna rağmen, hayvanlara yönelik şiddet ve zarar verme olaylarında hukukçular olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümlerinden faydalandıklarını belirten Av. Babayiğit, TCK’nın hayvana ilişkin hakları doğrudan korumadığını, hayvanla insan arasındaki bağlantıdan kaynaklı “mülkiyet hakkı” gibi insanın hayvan üzerindeki hakkını koruduğunun altını çizdi. Babayiğit, bu açıdan bakıldığında sahipsiz bir hayvanın öldürülmesi durumunda 5199 sayılı Kanuna göre kabahat işlemekten idari para cezası verildiğini, sahipli bir hayvanın öldürülmesi durumundaysa TCK kapsamında 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli ceza yaptırımında bulunulduğunu söyledi.

Türkiye’de hayvan haklarıyla ilgili yasaların yetersiz olduğunu belirten Yasemin Babayiğit, “Bu iş siyaset üstü vicdan ve merhamet meselesi. O yüzden de aslında toplum güvenliğini sağlamak için en başta hayvan güvenliğini sağlamak zaruridir. Çünkü yapılan uluslararası araştırmalarda insana şiddet uygulayan insanların, seri katillerin çoğunun geçmişinde bu eylemleri hayvana şiddetle başlattığı görülmektedir. Siz eğer bir toplumda güveni, barışı sağlamak istiyorsanız hayvana şiddet gösterebilecek kadar kendini kaybetmiş ve bu kadar karakter sahibi olmayan ve suç işlemeye meyilli insanların potansiyel tehlikenin farkında vararak bu konuda bir hukuki düzenleme yapmalısınız. Türkiye’de olması gereken sadece evcil hayvanlara değil her türdeki hayvana karşı şiddet ve kötü muamelenin önüne geçecek caydırıcı, uygulanabilir nitelikte yaptırımlar içeren bir kanun düzenlemesi ele almak” ifadelerini kullandı. Av. Babayiğit ekran önünde olmanın, sadece avukat olmanın ya da veteriner hekim olmanın hayvan hakkında bilgi sahibi olunduğu, hayvan haklarına ilişkin bilgi sahibi olduğu anlamına gelmediğini; bu açıdan söz konusu kanun düzenlemesinin ancak sahada eli hayvana değen, hayvanın başından elini eksik etmeyen insanlarla yapılması gerektiğini ifade etti.

Okuma önerisi:  Genç Avukatlar Sorunlarını Konuştu

Prof. Dr. Veteriner Alev Akdoğan’ın da konuk olarak katıldığı “Hayvan haklarını koruyan kanunlar hangileridir, içeriği neleri kapsamaktadır?, Hayvan haklarına yönelik saldırıların temel sebebi nedir?, Hayvan haklarına yönelik saldırılar bakımından caydırıcılığın artırılması için yapılması gereken düzenlemeler nelerdir?, Hayvan haklarına herhangi bir saldırıda bulunulduğunda yapılması gerekenler nelerdir?, Hayvanları sahiplenilmesi ve bu eylemle alakalı hukuki süreç nasıl işler?” sorularının ele alındığı canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz: