10. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

Düzenleyen

Altınbaş Üniversitesi tarafından “10. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu” düzenlenmektedir.

Tarih/Saat

17 Nisan 2021 Cumartesi Saat 10.00

Yer/Katılım

Sempozyum çevrim içi ortamda Zoom üzerinden canlı yayınla yapılacaktır.

Zoom Meeting ID: 917 8026 6524

Şifre: 075520

Konuşmacılar

 • Leyla Ateş (Altınbaş Üniversitesi)
 • Gülsen Güneş  (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Ayça Yaltı (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Alara Efsun Yazıcıoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
 • Çağıl Süt Göker (Ankara Üniversitesi)
 • Selin Ovalıoğlu (İstanbul Üniversitesi)
 • Gizem Kapucu (Marmara Üniversitesi)
 • Metin Kocatepe (Marmara Üniversitesi)
 • Mustafa Akkaya (Bilkent Üniversitesi)
 • Ertuğrul Akçaoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
 • Özge Mutlu Kaya (Anadolu Üniversitesi)
 • Erdal Ekinci (Avukat)
 • Orhan Pala (Avukat)
 • Esra Demir Belin (Başkent Üniversitesi))
 • Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu (İstanbul Üniversitesi)
 • Gamze Gümüşkaya (İstanbul Üniversitesi)
 • Nilay Dayanç Kuzeyli (Bilkent Üniversitesi)
 • Mine Uzun Çam (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
 • Zeynep Müftüoğlu (Atılım Üniversitesi)
 • Yusuf Karakoç (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Nuray Aşçı Akıncı (Kocaeli Üniversitesi)
 • Dilara Karlı (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Yetkin Kaan Gençtürk (İstanbul Üniversitesi)
 • Onur Ciddi (Yakın Doğu Üniversitesi)

Sempozyum Konuları

 • Vergi Sistemi İçerisinde Bir Robot: Basit Bir Makine mi, Yeni Bir Mükellef mi?
 • Sürdürülebilir Çevre Hedefinde Enerjinin Vergilendirilmesi ve Fon Önerileri
 • Yeni Dijital Hizmet Vergisi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Vergi Yükümlüsü Bakımından Uygulanabilirliği ve Kapsamı
 • İslami Finansal Araçlardan “Sukuk”un Türk Hukukundaki Yeri ve Vergilendirilmesi 
 • Yurt Dışında Mukim Dijital Şirketler Nezdinde Gerçekleştirilen Vergi İncelemelerinin Değerlendirilmesi 
 • Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
 • Külli Halefiyet Hallerinde İntikal Edecek Olan Malvarlığı Unsurlarına Bağlı Vergi Borçlarının Özel Servet Vergileri Açısından Değerlendirilmesi
 • Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerinden İzaha Davet Kurumunda Mükellefin Mahkemeye Başvurma Hakkının İncelenmesi 
 • Bütçenin Düzenleyici İşlem İle Yapılması Durumunda Rızasız Vergi Olmaz İlkesinin Akıbetine Dair Bir Tartışma 
 • İzaha Davet
 • Vergi Hukukunda Gizleme Suçu Olmalı mı?
 • Her Takvim Yılında İşlenen Vergi Suçlarının Birbirinden Bağımsız Suçların Oluşturulması Sorunu