2023 Yargı Vizyonunda 17 Yenilik

9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan ve Mayıs 2019‘da açıklanan 3. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yargı sistemine dair 17 yeniliği içeriyor.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile Noterlik Sınavı olmak üzere iki yeni sınavı içeren Yargı Reformu Strateji Belgesinde İnsan Hakları Eylem Planı, yapılması planlanan yenilikler arasında ilk sırada yer almakta.

Belgede Hâkim ve Savcı Yardımcılığı ile Noter Yardımcılığı gibi yeni uygulamalarla hâkim, savcı ve noterlerin iş yükünün hafifletilmesi, aynı zamanda yeni hâkim ve savcıların deneyim kazanmalarının sağlanması, ayrıca hukuki ve noterlik işlerin hızlandırılarak vatandaşların mağduriyetlerinin de giderilmesi hedefleniyor.

Performans Esaslı İzleme Sitemi, Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Denetim Grubu gibi adalet sistemindeki gelişimin ve performansın nitelikli olarak takip edileceği yenilikleri içeren belge, Yargıda ve Adli Tıpta Hedef Süre uygulamalarıyla da işleyişin hızlanmasını sağlayacak düzenlemeler getiriyor.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinde ayrıca Yapay Zeka ve Uzman Sistem, Hukuk Enstitüsü, Hukuki Yardım Sistemi, Medya ve Halkla İlişkiler Büroları, Tanık Bekleme Odaları, Mahkeme Temelli Aile Arabuluculuğu ile Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Danışma Kurulu gibi yeni oluşumlar yer almakta.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.